Báo cáo an toàn thực phẩm

Mẫu report dọn dẹp bình yên thực phẩm tuyệt nói một cách khác là biểu mẫu thống kê report về nghành bình yên thực phẩm được cơ sở tổ chức triển khai tiến hành chức năng với trọng trách về an toàn thực phẩm thực hiện thực hiện so với những các đại lý kinh doanh, thêm vào hình thức siêu thị trên một phạm vi vì mình cai quản bởi hình thức: Báo cáo số liệu (báo cáo cửa hàng với report tổng hợp) hoặc điều tra công bố (report thời hạn với báo cáo chợt xuất)

*

Mẫu báo cáo dọn dẹp và sắp xếp bình yên thực phẩm


Mẫu báo cáo dọn dẹp và sắp xếp bình an thực phẩm bởi cơ sở tất cả thđộ ẩm quyền ban hành

1 Mẫu report Kết trái kiểm soát về bình an thực phẩm

BÁO CÁO

Kết quả đánh giá về bình yên thực phẩm

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG KẾT QUẢ KIỂM TRA Các nhóm đối tượng được kiểm tra; Địa bàn đánh giá với số các đại lý được kiểm tra; Tình hình an ninh thực phđộ ẩm qua kiểm tra;

(Đánh giá bán tình hình bình an thực phẩm theo nội dung kiểm soát luật pháp tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư).

Bạn đang xem: Báo cáo an toàn thực phẩm

Tình hình vi phạm, giải pháp xử lý cùng kiến nghị xử trí vi phạm:

(Chi ngày tiết thương hiệu các đại lý, hành động, ý kiến đề nghị xử lý)

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG

KIẾN NGHỊ

(Các phụ lục hẳn nhiên báo cáo: ……………………………)

 

 

Nơi nhận:

– ……;

– Cục ATTP;

– Lưu: VT,……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN KIỂM TRA

Hoặc TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)

2 Mẫu báo cáo con đường xóm về bình yên thực phẩm

Ủy Ban Nhân Dân XÃ/PHƯỜNG…

TRẠM Y TẾ…..

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

—————

 …….., Ngày tháng năm 20…..

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM

□ Báo cáo 6 tháng □ Báo cáo năm

Kính gửi:…………………………………………………………………………………….. ………………..

Hành chính Tên xã:……………………………………………………………………………………………………………….

– Dân số (người):…………………………………………………………………………………

– Diện tích (Km2):………………………………………………………………………………..

– Số thôn/bản/tổ:………………………………………………………………………

Thống kê nguồn lực cai quản ATTPhường. tuyến xã/phường:

1 Tên đơn vị :…………….…………………………………………………………………..……

Số nhà: ……… Đường……….…, phố/xóm thôn: …….…..….

Phường/xã:………………………

Quận/huyện:……….………………………. Tỉnh/TP:……………………………..………..

Điện thoại: ……………

3 Cán bộ, nhân viên:

(a) Tổng số cán bộ, nhân viên (*):…………………………..………..người

(b) Phân nhiều loại (ghi số tín đồ vào cột tương ứng):

Cán bộSố lượng (người)
(1) Chuyên trách……….
(2) Kiêm nhiệm…………
(3) Khác (ghi rõ)…………

(c) Trình độ học vấn (ghi số fan vào cột tương ứng):

Trình độSố lượng (người)
(1) Sau đại học………………
(2) Đại học………….
(3) Cao đẳng, trung cấp………….
(4) Khác (ghi rõ)……………

4 Thiết bị vnạp năng lượng phòng của bộ phận được phân công nhiệm vụ đảm bảo an toàn ATTP

Tên trang thiết bịSố lượng
(1) Máy tính (chiếc)…………….
tin tức số các đại lý thực phẩm:
TTNội dung báo cáoTổng số cửa hàng bên trên địa phận xóm (Cơ sở)Số đại lý trực thuộc thống trị của UBND thôn (Cơ sở)Số đại lý tất cả GCN đầy đủ điều kiện/toàn bô cơ sở buộc phải cấp GCN (Cơ sở)
1Cơ sở cung ứng thực phđộ ẩm (bao gồm cả cơ sở vừa chế tạo vừa khiếp doanh)………….…………………………
2Cửa hàng sale thực phẩm………….…………………………
3Cửa hàng kinh doanh hình thức dịch vụ ăn uống………….…………………………
4Trung tâm sale thức ăn uống con đường phố………….…………………………
Tổng cộng…………………………………
Công tác bảo đảm an ninh thực phẩm Quản lý, chỉ đạo:
TTNội dung hoạt độngKết quả
Số lượngGhi chú
1BCĐLN ATTPhường phường/xã/thị trấn vị Chủ tịch UBND làm Trưởng ban:……………
2Họp BCĐLN ATTP………………
3Hội nghị thực hiện, tổng kết của BCĐ………………
tin tức, truyền thông
TTTên hoạt động/hình thứcKết quả
Số lượngGhi chú
1Nói chuyện/Hội thảo………………
2Phát thanh hao loa, đài (tin/bài/pchờ sự)………………
3Băng rôn, khẩu hiệu………………
4Tranh mãnh áp – phích/Posters………………
5Tờ gấp/tờ rơi………………
6Tài liệu khác (ghi rõ):……………………..………………
Hoạt động tkhô nóng tra, kiểm tra:

1 Số lượng đoàn: ……..……

2 Số các đại lý được thanh khô tra, chất vấn (cơ sở): ………….

3 Kết trái đưa ra tiết:

TTNội dungTuyến xã
SX thực phẩm (bao gồm vừa SX với vừa KD)KD thực phẩmKD dịch vụ ăn uốngKD thức ăn uống con đường phốTổng cộng
1Tổng số cơ sở………………………………………
2Cơ sở được tkhô giòn tra, kiểm tra………………………………………
 Đạt (số cơ sở/%)………………………………………
Vi phạm (số cơ sở/%)………………………………………
3Xử lý vi phạm………………………………………
3.1Pphân tử tiền:     
 – Số cơ sở:…………………………….……………………
– Tiền pphân tử (đồng):………….………………….………….………….
3.2Xử pphân tử xẻ sung:…………………………….……………………
 – Đình chỉ chuyển động (*)………….……………………………….………….
– Tịch thu tang vật……………………………….……………………
3.3Khắc phục kết quả (một số loại, trọng lượng):…………………………….……………………
 – Buộc thu hồi (*)………….………………….………….………….
– Buộc tiêu hủy………….………………….………….………….
– Khác (ghi rõ):……..…………………………….……………………

(*) Tổng hòa hợp những trường đúng theo mối lái giải pháp xử lý cùng đưa cấp trên quyết định

Kiểm nghiệm thực phẩm
TTLoại xét nghiệm nhanhKết quả xét nghiệm mẫu
Tổng số mẫu xét nghiệm (mẫu)Mẫu đạtMẫu ko đạt
Số lượng%Số lượng%
1Hóa lý…….…….…….…….…….
2Vi sinh…….…….…….…….…….
Ngộ độc thực phẩm
TTNội dungKết quảSo sánh (số lượng/%)
Năm nayNăm trước
1Số vụ (vụ)…….…….…….
2Số mắc (người)…….…….…….
3Số tử vong (người)…….…….…….
4Số vụ ≥ 30 fan mắc (vụ)…….…….…….
Kinh mức giá triển khai chuyển động về ATTP
TTNguồn khiếp phíSố lượng (triệu đồng)Ghi chú
1Ngân sách chi tiêu tự Cmùi hương trình kim chỉ nam y tế – dân số…….…….
2giá thành từ địa phương…….…….
3Nguồn kinh phí khác (ghi rõ)……….…….
Tông cộng…….…….
Các hoạt động khác (trường hợp có):

III. Đánh giá chung

Ưu điểm: Tồn tại: Kiến nghị:
Nơi nhận:

– Phòng Y tế;

– Trung tâm Y tế huyện;

– UBND xã/phường/thị trấn;

– Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO

(Ký tên đóng góp dấu)

3 Mẫu báo cáo tuyến đường thị xã về bình yên thực phẩm

UBND QUẬN/HUYỆN…

…ĐƠN VỊ…..

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

—————

 …….., Ngày tháng năm 20…..
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM

□ Báo cáo 6 tháng □ Báo cáo năm

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………

Hành chính Tên huyện:……………………………………………………………………………………………………….

– Dân số (người):………………… ……………………………………………………

– Diện tích (Km2):…………………………………………..……………………….

– Số xã/phường/thị trấn:……………… ……………………………………………….

Thống kê nguồn lực có sẵn làm chủ ATTP.. tuyến quận/huyện:

1 Tên đơn vị báo cáo:………………………………………………………….…….

Số nhà: ……… Đường, phố:………………..……. Phường/thị trấn:………………

Quận/huyện:…..……………………………………. Tỉnh/TP:…………..………..

Điện thoại: ……………….

e-mail: …………………….

3 Cán bộ, nhân viên:

(a) Tổng số cán bộ, nhân viên (*)…………………..………..người

(b) Phân một số loại (ghi số tín đồ vào cột tương ứng):

Cán bộSố lượng (người)
(1) Chulặng trách………………….
(2) Kiêm nhiệm….…………….
(3) Quản lý……………….
(4) Chuim môn/kỹ thuật……………….
(5) Khác (ghi rõ)…………………..

(c) Trình độ học vấn (ghi số người vào cột tương ứng):

Trình độSố lượng (người)
(1) Sau đại học……….
(2) Đại học…………….
(3) Cao đẳng, trung cấp……………..
(4) Khác (ghi rõ)……………
Thiết bị vnạp năng lượng chống của bộ phận được cắt cử trách nhiệm bảo đảm an toàn ATTP
Tên trang thiết bịSố lượng
(1) Máy tính (chiếc)…………….
Năng lực kiểm nghiệm
Chỉ tiêu kiểm nghiệmSố lượng
(1) Xét nghiệm tiêu chí hóa lý (chỉ tiêu):………..
(2) Xét nghiệm chỉ tiêu vi sinch (chỉ tiêu):…………..

(*) Bao gồm cả công chức trên phòng y tế cùng cán bộ viên chức trên Trung chổ chính giữa y tế quận/huyện

Thông tin số đại lý thực phẩm:
TTNội dungTuyến huyện
Tổng số cơ sở trên địa bàn huyệnSố các đại lý nằm trong thống trị của Ủy Ban Nhân Dân huyệnSố đại lý gồm GCN đầy đủ điều kiện/tổng thể cơ sở đề nghị cấp cho GCN vì chưng Ủy Ban Nhân Dân thị xã quản lí lý
1Cơ sở cung cấp thực phẩm (bao gồm cả các đại lý vừa cấp dưỡng vừa kinh doanh)………………
2Thương hiệu marketing thực phẩm………………
3Thương hiệu marketing hình thức dịch vụ ăn uống………………
4Thương hiệu sale thức nạp năng lượng đường phố………………
Tổng………………
Công tác bảo vệ bình an thực phẩm Quản lý, chỉ đạo:
TTNội dung hoạt độngTuyến huyện
Số lượngGhi chú
1BCĐLN ATTP phường/xã/thị trấn/quận/thị xã vày Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân làm Trưởng ban.………………
2Họp BCĐLN ATTP………………
3Hội nghị triển khai, tổng kết của BCĐ………………
Hoạt hễ báo cáo, truyền thông
TTTên hoạt động/hình thứcTuyến huyện
Số lượngGhi chú
1Nói chuyện/Hội thảo (buổi/tổng số tín đồ dự)………………
2Tập huấn (lớp/toàn bô fan dự)………………
3Phát tkhô cứng loa, đài (tin/bài/pđợi sự)………………
4Truyền hình (buổi/tọa đàm/pchờ sự)………………
5Báo viết (tin/bài/pđợi sự)………………
6Băng rôn, khẩu hiệu………………
7Trạng rỡ áp – phích/Posters………………
8Tờ gấp/tờ rơi………………
9Tài liệu khác (ghi rõ):…………………………………
Hoạt hễ thanh khô tra, kiểm tra:

1 Số lượng đoàn thanh tra, kiểm tra: ……………

2 Số đại lý được tkhô nóng tra, soát sổ (cơ sở): ……………

3 Kết trái đưa ra tiết:

TTNội dungTuyến huyện
SX thực phẩm (có vừa SX và vừa KD)KD thực phẩmKD các dịch vụ nạp năng lượng uốngKD thức nạp năng lượng đường phốCộng
1Tổng số cơ sở……………….………………………………
2Trung tâm được tkhô hanh tra, kiểm tra……………….………………………………
 Đạt (số cơ sở/%)………………………………………………
Vi phạm (số cơ sở/%)……………….………………………………
3Xử lý vi phạm     
3.1Pphân tử tiền:……………….………………………………
 – Số cơ sở:……………….………………………………
– Tiền phạt (đồng):……………….………………………………
3.2Xử pphân tử bửa sung:     
 – Tước quyền áp dụng Gcông nhân đại lý đủ ĐK ATTP……………….………………………………
– Đình chỉ hoạt động……………….………………………………
 – Tịch thu tang vật……………….………………………………
3.3Khắc phục kết quả (các loại, trọng lượng):     
 – Buộc thu hồi……………….………………………………
 – Buộc tiêu hủy……………….………………………………
– Khác (ghi rõ):……………..……………….………………………………
4Xử lý khác     
4.1Thu hồi GCN cửa hàng đủ điều kiện ATTP……………….………………………………
4.2Chuyển cơ sở điều tra……………….………………………………
             
Kiểm nghiệm thực phẩm
TTNội dungTuyến huyện
1Xét nghiệm trên labo (tổng thể mẫu)…………
1.1Hóa lý (tổng số mẫu)…………
 – Đạt (số mẫu/%)…………
– Không đạt (số mẫu/%)…………
1.2Vi sinh…………
 – Đạt (số mẫu/%)…………
– Không đạt (số mẫu/%)…………
2Xét nghiệm nhanh…………
2.1Hóa lý (tổng cộng mẫu)…………
 – Đạt (số mẫu/%)…………
– Không đạt (số mẫu/%)…………
2.2Vi sinh…………
 – Đạt (số mẫu/%)…………
– Không đạt (số mẫu/%)…………
Tổng (1+2)…………
Ngộ độc thực phẩm
TTNội dungKết quảSo sánh (Số lượng/%)
Năm nayNăm trước
1Số vụ (vụ)…….…….…….
2Số mắc (người)…….…….…….
3Số tử vong (người)…….…….…….
4Vụ NĐTP mập (>= 30 người/vụ)…….…….…….
5Ngulặng nhân (vụ)…….…….…….
 – Vi sinh…….…….…….
 – Hóa học…….…….…….
 – Độc tố từ bỏ nhiên…….…….…….
 – Không xác định…….…….…….
Kinc tầm giá xúc tiến vận động về bình an thực phẩm:
TTNguồn ghê phíSố lượng (triệu đồng)Ghi chú
1Chi phí tự Cmùi hương trình mục tiêu y tế – dân số…….…….
2túi tiền từ bỏ địa phương…….…….
3Nguồn ngân sách đầu tư không giống (ghi rõ)…………….…….…….
Tổng cộng…….…….
Các vận động khác (nếu như có):

………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Những Món Ăn Ngon Ở Phố Cổ Hà Nội Khiến Vạn Người Mê, 30+ Món Ngon Phố Cổ Hà Nội, Kèm Địa Chỉ Chính Xác

III. Đánh giá chỉ chung

Ưu điểm: Tồn tại: Kiến nghị:
Nơi nhận:

– Chi viên ATVSTP/Ban QLATTP tỉnh/TP….;

– Ủy Ban Nhân Dân quận/ huyện/thị xã/TP.. nằm trong tỉnh;

– BCĐLN;

– Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO

(Ký tên đóng dấu)

4 Mẫu báo cáo con đường tỉnh giấc về bình yên thực phẩm

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ….

STại Y TẾ (CHI CỤC)/BAN

QLATTP TỈNH…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúc

—————

 …….., Ngày mon năm 20…..
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM

□ Báo cáo 6 tháng □ Báo cáo năm

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………

Hành chính Tên tỉnh:……………………………………………………………………………………………………………

– Dân số (người):…… …..……………….……………………………………….

– Diện tích (Km2):…………… …………..…………………………………………

– Số xã/phường/thị trấn:……………… ……………………………………………

– Số thị trấn, quận, thị làng mạc, tỉnh thành trực thuộc tỉnh………………………………..….

Thống kê nguồn lực làm chủ ATTP tuyến tỉnh:

1 Tên đơn vị chức năng (Chi cục/Ban Quản lý ATTT tỉnh/TP):………………………………..

Số nhà: ……… Đường phố:……….………. Phường:……………………… …………

Quận/huyện:…………………… Tỉnh/TP:……………..…………………………..

Điện thoại: ………………………..

e-mail:………………………………..

3 Lãnh đạo đối chọi vị

Chức danhHọ với tênSố điện thoại
Chi viên trưởng/Trưởng ban………………..………………..
Phó Chi cục trưởng/Phó Trưởng ban  
(1)………………………………………………………..………………..
(2)………………………………………………………..………………..
(3)………………………………………………………..………………..
Tổng (1)………………..………………..

4 Số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo phòng/ban ở trong đối chọi vị

Tên phòngĐVTSố lượng (người)
(1) Phòng …………..………………….Người………………..
(2) Phòng …………..………………….………………………..
(3) Phòng …………..………………….……..………………..
(4) Phòng …………..………………………………………
(5) Phòng …………..………………….………………………..
(6) Phòng …………..………………….……….………………..
(7) Khác (ghi rõ)……………………………….………………..
Tổng (2)………………………..
Tổng cùng (1+2)………..………………..

5 Trình độ học tập vấn cán cỗ, công chức, viên chức (ghi số người vào cột tương ứng)

(1) Sau đại học…………………….
(2) Đại học…………………….
(3) Cao đẳng trlàm việc xuống…………………….
(4) Khác (ghi rõ)…………………….

6 Trụ ssinh sống thao tác làm việc của đơn vị (lưu lại vào ô tương ứng)

(1) Trụ ssinh hoạt công vụ………………..
(2) Nhà đi thuê/mượn………………..
(3) Nhà bền vững (đơn vị cung cấp 3, 2 và 1)………………..
(4) Nhà tạm bợ (công ty cung cấp 4 …..)………………..
Tổng diện tích mặt bằng (m2)………………..
Diện tích chống thao tác làm việc (m2)………………..

7 Phương thơm luôn thể, thiết bị tin học tập của đối chọi vị

Tên phương tiện đi lại, thiết bịSố lượngĐược cấpLoại ≥ 7 chỗ
(1) Ô tô công tác (chiếc)……………………………….
(2) Ô tô chuyên được dùng (chiếc)………………………………….
(3) Máy tính (chiếc)………………………………
tin tức số cửa hàng thực phẩm:
TTNội dungTuyến tỉnh
  Số cửa hàng bên trên địa phận tỉnhSố cơ sở trực thuộc thống trị của Ủy Ban Nhân Dân tỉnhSố cơ sở tất cả Gcông nhân đủ điều kiện/tổng cộng cửa hàng đề nghị cấp
1Trung tâm thêm vào thực phẩm (bao gồm cả đại lý vừa chế tạo vừa gớm doanh)……………….
2Thương hiệu marketing thực phẩm……………………
3Thương hiệu sale hình thức dịch vụ ăn uống uống…………………..
4Cửa hàng kinh doanh thức ăn uống con đường phố…………………….
 Tổng cộng……………………
Công tác bảo đảm an toàn bình yên thực phẩm Quản lý, chỉ đạo:
TTNội dung hoạt độngTuyến tỉnh
Số lượngGhi chú
1BCĐLN ATTPhường. phường/xã/quận/huyện/tỉnh/đô thị do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban…………….…………….
2Họp BCĐLN ATTP…….…….
3Hội nghị tiến hành, tổng kết của BCĐ………………
Hoạt rượu cồn báo cáo, truyền thông
TTTên hoạt động/hình thứcTuyến tỉnh
Số lượngGhi chú
1Nói chuyện/Hội thảo (buổi/tổng thể fan dự)………………
2Tập huấn (lớp/tổng số bạn dự)………………
3Phát tkhô hanh loa, đài (tin/bài/pđợi sự)…………….
4Truyền hình (buổi/tọa đàm/pchờ sự)………………
5Báo viết (tin/bài/pngóng sự)………………
6Băng rôn, khẩu hiệu………………
7Tranh ma áp – phích/Posters………………
8Tờ gấp/tờ rơi………………
9Tài liệu khác (ghi rõ):…………………….
Hoạt hễ tkhô hanh tra, kiểm tra:
TTNội dungTuyến tỉnh
Số lượngGhi chú
1Số lượng đoàn tkhô cứng tra, kiểm tra:……… 
2Tổng số cửa hàng được tkhô cứng tra, kiểm tra………. 
3Tổng số sản phẩm được tkhô cứng tra, kiểm tra……… 
4Tổng số cửa hàng vi phạm……… 
4.1Vi phạm về ra mắt sản phẩm  
 Số thành phầm vi phạm/%……… 
 Tổng số tiền xử pphân tử (đồng)……… 
4.2Vi phạm về chất lượng sản phẩm  
 Số sản phẩm vi phạm/%……… 
Tổng số chi phí xử pphân tử (đồng)……… 
4.3Vi phạm về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm  
 Số thành phầm vi phạm/%……… 
Tổng số tiền xử phạt (đồng)……… 
4.4.Vi phạm về quảng bá thực phẩm  
 Số thành phầm vi phạm/%……… 
Tổng số tiền xử pphân tử (đồng)……… 
4.5Vi phạm về ĐK an ninh thực phẩm  
 Số đại lý vi phạm/%……… 
Tổng số tiền xử phạt (đồng)……… 
4.6Vi phạm khác  
 Số cửa hàng vi phạm/%……… 
Tổng số chi phí xử pphân tử (đồng)……… 
5Kết quả đưa ra tiết:
TTNội dungTuyến tỉnh
SX thực phẩm (gồm vừa SX cùng vừa KD)KD thực phẩmKD hình thức dịch vụ ăn uốngKD thức ăn uống mặt đường phốCộng
5.1Tổng số cơ sở…………………..…………………..…………
5.2Cơ sở được tkhô hanh tra, kiểm tra…………………..…………………..…………
 Đạt (số cơ sở/%)…………………..…………………..…………
Vi phạm (số cơ sở/%)…………………..…………………..…………
5.3Xử lý vi phạm…………………..…………………..…………
5.3.1Phạt tiền:…………………..…………………..…………
 – Số cơ sở:…………………..…………………..…………
– Tiền phạt (đồng):…………………..…………………..…………
5.3.2Xử pphân tử té sung:…………………..…………………..…………
 – Tước quyền sử dụng GCN…………………..…………………..…………
+ Tước GCN cửa hàng đủ điều kiện ATTP…………………..…………………..…………
+ Tước giấy tiếp nhận ĐK công bố…………………..…………………..…………
+ Tước giấy xác thực văn bản quảng cáo…………………..…………………..…………
– Đình chỉ hoạt động;…………………..…………………..…………
– Tịch thu tang vật……………………..…………………..…………
5.3.3Khắc phục kết quả (một số loại, trọng lượng):…………………..…………………..…………
 – Buộc thu hồi…………………..…………………..…………
– Buộc tiêu hủy…………………..…………………..…………
– Khác (ghi rõ):……..…………………..…………………..…………
5.4Xử lý khác     
5.4.1Thu hồi GCN cửa hàng đầy đủ ĐK ATTP…………………..…………………..…………
5.4.2Chuyển ban ngành điều tra…………………..…………………..…………
         
Kiểm nghiệm thực phẩm
TTNội dungTuyến tỉnh
1Xét nghiệm tại labo (tổng thể mẫu)…………
1.1Hóa lý (tổng số mẫu)…………
 – Đạt (số mẫu/%)…………
– Không đạt (số mẫu/%)…………
1.2Vi sinh…………
 – Đạt (số mẫu/%)…………
– Không đạt (số mẫu/%)…………
2Xét nghiệm nhanh…………
2.1Hóa lý (toàn bô mẫu)…………
 – Đạt (số mẫu/%)…………
– Không đạt (số mẫu/%)…………
2.2Vi sinch (toàn bô mẫu)…………
 – Đạt (số mẫu/%)…………
– Không đạt (số mẫu/%)…………
Ngộ độc thực phẩm
TTNội dungKết quảSo sánh (số lượng/%)
Năm nayNăm trước
1Số vụ (vụ)…….…….…….
2Số mắc (người)…….…….…….
3Số tử vong (người)…….…….…….
4Số vụ NĐTPhường bự (≥ 30 người/vụ)…….…….…….
5Nguyên ổn nhân (vụ)…….…….…….
 – Vi sinh…….…….…….
– Hóa học…….…….…….
– Độc tố từ nhiên…….…….…….
– Không xác định…….…….…….
6Tỷ lệ ca ngộ độc thực phẩm/100.000 dân……….………………….
Số liệu cấp, tịch thu giấy xác nhận văn bản quảng cáo
TTTên nhóm sản phẩmSố lượng giấy XNQC đang cấpSố lượng giấy XNQC bị thu hồi
1Thực phđộ ẩm bồi bổ y học…………………………………………
2Thực phẩm cần sử dụng đến chế độ nạp năng lượng sệt biệt…………………………………………
3Sản phẩm bồi bổ sử dụng cho ttốt mang lại 36 mon tuổi…………..……………..
Số liệu sản phẩm được cung cấp (thu hồi) giấy chào đón ĐK bản chào làng sản phẩm; thành phầm trường đoản cú công bố; thành phầm trường đoản cú ra mắt bị diệt do nội dung công bố ko phù hợp

7.1. Số liệu thành phầm được cấp cho (thu hồi) giấy tiếp nhận đăng ký bạn dạng công bố sản phẩm

(tự ngày….…tháng…….…năm………mang lại ngày…..….tháng…..…năm…..…)

TTTên team sản phẩmSố lượng sản phẩmTrong nước (số lượng sản phẩm)Nhập khẩu (số lượng sản phẩm)Ghi chú (tên trang lên tiếng năng lượng điện tử của cơ sở tiếp nhận)
CấpThu hồiCấpThu hồiCấpThu hồi 
1Thực phẩm bồi bổ Y học……………………………………
2Thực phẩm giành riêng cho chính sách ăn đặc biệt……………………………………
3Sản phẩm dinh dưỡng giành cho ttốt mang lại 36 mon tuổi……………………………………
 Tổng số sản phẩm……………………………………

7.2. Số liệu thành phầm từ công bố với thành phầm tự công bố bị bỏ vị câu chữ ra mắt không phù hợp

(từ ngày….…tháng…….…năm………cho ngày…..….tháng…..…năm…..…)

TTTên nhóm sản phẩmSố lượngTrong nướcNhập khẩuGhi chụ (thương hiệu trang thông tin điện tử của ban ngành tiếp nhận)
Sản phẩm từ công bốSản phẩm từ bỏ công bố bị hủySản phđộ ẩm trường đoản cú công bốSản phẩm từ công bố bị hủySản phẩm từ công bốSản phđộ ẩm từ chào làng bị hủy
1Nước uống đóng cnhị, nước khoáng vạn vật thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng tức thời và nước đá dùng để làm chế tao thực phẩm)……………………………………
2Thực phẩm tác dụng (Trừ các team sau: 1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 2. Thực phđộ ẩm dinh dưỡng Y học; 3. Thực phđộ ẩm dành riêng cho chính sách ăn đặc biệt; 4. Sản phđộ ẩm bồi bổ giành cho ttốt mang đến 36 mon tuổi)……………………………………
3Các vi chất bổ sung vào thực phẩm……………………………………
4Prúc gia, hương liệu, hóa học hỗ trợ chế biến thực phẩm (Trừ phụ gia thực phẩm hỗn hợp có chức năng new, phụ gia thực phđộ ẩm không thuộc vào danh mục phụ gia được phép áp dụng trong thực phđộ ẩm hoặc không ổn đối tượng do Bộ Y tế quy định)……………………………………
5Dụng cụ, vật liệu bao gói, tiềm ẩn tiếp xúc trực tiếp cùng với thực phẩm……………………………………
6Các sản phẩm không giống ko được vẻ ngoài tại danh mục của Sở Công thương thơm với Sở Nông nghiệp với cải tiến và phát triển nông thôn……………………………………
 Tổng số sản phẩm……………………………………
Kinch phí xúc tiến chuyển động về bình yên thực phẩm:
TTNguồn ghê phíSố lượng (triệu đồng)Ghi chú
1Ngân sách từ Chương trình kim chỉ nam y tế – dân số…….…….
2Chi tiêu tự địa phương…….…….
3Nguồn kinh phí không giống (ghi rõ)…………….…….…….
Tổng cộng…….…….
Các chuyển động không giống (nếu như có):

III. Đánh giá bán chung