BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Mẫu I.13

Báo cáo thựchiện tại dự án công trình đầu tư

(Áp dụng đến Tổ chức tài chính có vốn đầu tưnước ngoài không nằm trong diện đề xuất triển khai giấy tờ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng kýđầu tư chi tiêu theo Khoản 1 Điều 23, Khoản 5 Điều 71 Luật đầu tư cùng Khoản 2 Điều 45Nghị định 118/2015/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc----------------

BÁO CÁO THỰCHIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi:……….. (Tên ban ngành đăng ký đầu tư)

I. TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………………………….

Bạn đang xem: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

2. Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/số quyết định thànhlập: ………………vị..……………. (thương hiệu cơ quan cấp) cấp cho lầnđầu ngày: ………

3. Địa chỉ trụ sở chính:

(Đốivới dự án ngoài Kcông nhân, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/làng, phường/xóm,quận/huyện, tỉnh/thị trấn. Đối cùng với dự án công trình vào Kcông nhân, KCX, KCNC, KKT: ghi số,mặt đường hoặc lô…, thương hiệu khu, quận/thị trấn, tỉnh/thành phố).

4. Ngành, nghề tởm doanh:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi thương hiệu ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp cho 4)

Mã ngành CPC*

(so với những ngành nghề gồm mã CPC, nếu như có)

1

(Ngành sale chính)

 

 

 

2

……….

 

 

 

Ghi chú:

- Ngành sale ghi trước tiên là ngành kinhdoanh thiết yếu của dự án công trình.

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC so với các mục tiêuhoạt động ở trong ngành nghề đầu tư bao gồm điều kiện áp dụng so với nhà ĐTNN lúc cấpGCNĐKhu đô thị.

5. Vốn điều lệ: ………. (bởi số)đồng cùng tương đương …… (bởi số) đôla Mỹ

6. Tỷ lệ góp vốn của từng công ty đầu tư:

STT

Tên bên đầu tư

Quốc tịch

Số vốn góp

VNĐ

Tương đương USD

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

II. Báo cáo thực hiện dự án chi tiêu mới với nội dungnhư sau:

1. Tên dự án công trình đầu tư: ........................

2. Mục tiêu dự án:.....................................

3. Quy tế bào dự án:...................................

4. Địa điểm tiến hành dự án:......................................

Xem thêm: Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Giáo Án Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Môn Gdcd 9

(Đốicùng với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, mặt đường phố/làng, phường/làng,quận/thị trấn, tỉnh/đô thị. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số,đường hoặc lô…, tên khu, quận/thị xã, tỉnh/thành phố).

5. Diện tích mặt đất, phương diện nước sử dụng (trường hợp có): .............. m2hoặc ha .........

6. Tổng vốn đầu tư chi tiêu của dự án: ……. (bằng số) đồng và tương tự …… (bởi số) đồng USD

Trong số đó, vốn góp để triển khai dự án là: ……. (bởi số) đồng cùng tương đương …… (bởi số) đồng USD, chiếm xác suất........% tổng ngân sách đầu tư.

(Ghirõ giá trị, cách làm, giai đoạn góp vốn theo từng bên chi tiêu. Ví dụ: Công tyTrách Nhiệm Hữu Hạn A góp một triệu.000 (một tỷ) đồng, tương đương 48.000 (tứ mươi tám nghìn)đồng $ mỹ, bởi chi phí khía cạnh, trong tầm 3 tháng kể từ ngày được cấp cho Giấy bệnh nhậnĐK đầu tư).

7. Thời hạn buổi giao lưu của dự án: ...... năm, kể từngày …………

8. Tiến độ tiến hành dự án công trình đầu tư:

- Tiến độ xuất bản cơ bản:

- Tiến độ gửi dự án công trình vào hoạt động (nếu có):

- Tiến độ tiến hành các phương châm hoạt động, hạngmục hầu hết của dự án công trình (trường phù hợp dự ántiến hành theo từng tiến trình, đề nghị luật phương châm, thời hạn, câu chữ hoạtrượu cồn của từng giai đoạn).

9. Nhu cầu về lao rượu cồn (tổng cộng lao động; trong các số ấy ghi rõ số lao hễ fan VN,tín đồ nước ngoài).

10. Ưu đãi, cung ứng đầu tư (nếu có).

III. TỔ CHỨC KINH TẾ CAMKẾT:

1. Chịu trách nát nhiệm trước luật pháp về tính chất hòa hợp pháp,đúng đắn, chân thực của hồ sơ cùng những vnạp năng lượng phiên bản gửi cơ quan đơn vị nước gồm thđộ ẩm quyền.