Báo Cáo Tình Hình Thực Hiện Dự Án

Báo cáo tình trạng thực hiện dự án chi tiêu (Mẫu A.I.12) ban hành cố nhiên Thông tứ 03/2021/TT-BKHĐT luật pháp về mẫu vnạp năng lượng bản, báo cáo liên quan mang đến hoạt động đầu tư chi tiêu tại toàn quốc, đầu tư tự cả nước ra quốc tế cùng xúc tiến đầu tư chi tiêu vị Bộ Kế hoạch với Đầu tư ban hành.

Bạn đang xem: Báo cáo tình hình thực hiện dự án

# Xem trước hoặc cài đặt về

TẠI ĐÂY


Mẫu A.I.12Báo cáo tình trạng xúc tiến dự án chi tiêu mang đến thời điểm điều chỉnh(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ(tất nhiên văn phiên bản kiến nghị kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ sở đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế tài chính tiến hành dự án công trình (nêu thương hiệu của tổ chức) báo cáo về thực trạng hoạt động vui chơi của dự án công trình (thương hiệu dự án công trình, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) mang đến ngày…. tháng…. năm …. với các văn bản rõ ràng bên dưới đây

1. Tiến độ triển khai dự án: (ghi theo mốc thời gian tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):

a) Tiến độ góp vốn và kêu gọi các nguồn vốn:

Tổng vốn đầu tứ đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tứ đăng ký): ………, vào đó: 

– Vốn góp (ghi rõ khoản đầu tư góp đang góp của từng đơn vị đầu tư chi tiêu và thời gian hoàn chỉnh bài toán góp vốn):

– Vốn huy động (ghi số quý giá đang huy động cùng mối cung cấp vốn) trong đó:

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: ……………. 

+Vốn kêu gọi từ bỏ cổ đông, member, tự những đơn vị khác: ……………….

+ Vốn kêu gọi từ bỏ nguồn không giống (ghi rõ nguồn): …………………

– Lợi nhuận để lại của phòng đầu tư nhằm tái chi tiêu (ví như có): ……………..

b) Tiến độ thực những mục tiêu chuyển động đa phần của dự án công trình đầu tư;

c) Tiến độ thiết kế cơ phiên bản với đưa dự án công trình vào chuyển động hoặc khai quật quản lý (nếu như có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư chi tiêu hoặc phân loại dự án thành phần (nếu có);

(Trường đúng theo dự án chi tiêu tạo thành những tiến độ thì buộc phải ghi rõ quá trình tiến hành từng giai đoạn).

2. Tiến độ thực hiện những nội dung khác được phương pháp trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định đồng ý công ty trương đầu tư (giả dụ có):

– Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình trạng triển khai dự án công trình bên trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Việc tiến hành những dụng cụ về cấp Giấy ghi nhận đầy đủ điều kiện hoạt động…

3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ bỏ thời gian triển khai báo cáo gần nhất bên trên trang điện tử www.dautunuocngoai phong.gov.vn hoặc gần nhất report trên lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:

– Doanh thu: ……………………………..

Xem thêm: Mẹ Hà Nội Gợi Ý Món Ăn Mỗi Ngày Bắt Mắt Và Giàu Dinh Dưỡng, Gợi Ý 20 Mẫu Mâm Cơm Ngon Dễ Làm Hàng Ngày

– Giá trị xuất, nhập khẩu: ………………….

– Lợi nhuận: ………………………….. 

– Ưu đãi đầu tư được hưởng: ……………………………

– Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, tín đồ cả nước, bạn quốc tế (ví như có); nút các khoản thu nhập trung bình của tín đồ lao rượu cồn …………………………

– Tình hình tiến hành nghĩa vụ tài chính: ………………………….

– Các khoản thuế, phí, tiền mướn khu đất sẽ nộp: ……………………………….

– Các khoản thuế, phí tổn, tiền thuê khu đất còn nợ (ví như có): …………………………

– Các nghĩa vụ tài chính cùng với những mặt liên quan không giống (ví như có): lương so với người lao động, những khoản cần trả mang lại bên sản phẩm công nghệ cha ………………………….

– Tình hình chấp hành các cơ chế điều khoản về môi trường xung quanh, xây dựng…và những biện pháp pháp luật khác

 

… ……., ngày ….. tháng ….. năm ……

Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế tài chính thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo luật pháp của Tổ chức kinh tế ký kết, ghi rõ bọn họ thương hiệu, chức vụ cùng đóng góp vết (giả dụ có).


#Căn uống cđọng pháp lý

Báo cáo tình trạng thực hiện dự án công trình chi tiêu (Mẫu A.I.12) ban hành dĩ nhiên Thông bốn 03/2021/TT-BKHĐT