Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng

*
Ảnh minc họa. Nguồn Internet

 

 

 

 

Các cỗ, ngành, đoàn thể, địa phương dữ thế chủ động chọn lọc vẻ ngoài tổng kết bài toán thực hiện Đề án và tiến hành tổng kết vào quý IV năm 2021.