Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ QUỐC PHÒNG ____________ Số: 172/2020/TT-BQP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯBan hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh_________________Căn c" /> Theo dõi hiệu lực VB Chia sẻ qua: BỘ QUỐC PHÒNG ____________ Số: 172/2020/TT-BQP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯBan hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh_________________Căn c" />

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ gia dụng Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản LuatVietphái nam với ĐK áp dụng Phần mượt tra cứu văn uống bản.

Bạn đang xem: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3

">Theo dõi hiệu lực thực thi VB
Chia sẻ qua:
*
*

BỘ QUỐC PHÒNG ____________

Số: 172/2020/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc _______________________

TP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020


THÔNG TƯ

Ban hành công tác, nội dung; lịch trình khung tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc chống cùng an ninh

_________________


Căn uống cứ đọng Luật Giáo dục quốc chống với bình yên ngày 19 mon 6 năm 2013;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 13/2014/NĐ-CPhường ngày 25 tháng 02 năm 2014 của nhà nước dụng cụ chi tiết cùng giải pháp thi hành Luật giáo dục và đào tạo quốc chống và an ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CPhường ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một số trong những điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP.. ngày 25 mon 02 năm 2014 của nhà nước qui định chi tiết cùng phương án thực hiện Luật Giáo dục đào tạo quốc chống với an ninh;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CPhường ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ nguyên lý chức năng, trọng trách, quyền hạn với tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng ;


Theo đề nghị của Tổng Tmê mệt mưu trưởng;

Bộ trưởng Sở Quốc phòng ban hành Thông tứ phát hành lịch trình, nội dung; công tác form tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc phòng và bình yên.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Cmùi hương trình, ngôn từ bồi dưỡng kỹ năng quốc chống cùng bình an đến đối tượng người tiêu dùng trong ban ngành, tổ chức của Nhà nước, tổ chức bao gồm trị, tổ chức triển khai thiết yếu trị - xóm hội, công ty lớn ko kể Quanh Vùng đơn vị nước, đơn vị chức năng sự nghiệp kế bên công lập; Cmùi hương trình khung tu dưỡng kỹ năng quốc chống và an ninh đến cá thể tiêu biểu vượt trội, người có đáng tin tưởng vào xã hội người dân.
Điều 2. Thông tứ này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2021 với thay thế sửa chữa Thông tứ số 38/2014/TT-BQPhường ngày 30 tháng 5 năm năm trước của Sở trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình, nội dung; lịch trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
Điều 3. Tổng Tđam mê mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team quần chúng. # Việt Nam; fan mở đầu ban, cỗ ngành Trung ương. Chủ tịch Ủy ban dân chúng các cấp cho, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị với cá thể liên quan chịu đựng trách rưới nhiệm thực hành Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư TW; - Thủ tướng, Phó TT nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN TW; - Văn phòng TW với các Ban của Đảng; - Bộ, cơ sở ngang bộ, phòng ban ở trong Chính phủ; - Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống chống Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn uống phòng Quốc hội; - UBTWMTTQtoàn quốc, Cơ quan lại TW của các đoàn thể; - VKSND về tối cao, tòa án nhân dân về tối cao, Kiểm tân oán NN; - UBND các tỉnh giấc, thành phố trực ở trong Trung ương; - Các Thủ trưởng BQP với CNTCCT; - Các manh mối trực thuộc BQP; - BTL TPhường.HCM, Bộ CHQS các tỉnh, TPhường trực ở trong TW; - Vnạp năng lượng chống BTTM, Vụ Pháp chế BQPhường, C57; - Cổng TTĐT nhà nước, Cổng TTĐT BQPhường, Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Sở Tư pháp; - Lưu: VT. NC. Unn340.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Phan Văn uống Giang


BỘ QUỐC PHÒNG ____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc _______________________

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG

Bồi chăm sóc kiến thức quốc chống và bình an mang lại đối tượng người sử dụng trong ban ngành, tổ chức của Nhà nước, tổ chức triển khai thiết yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị - xóm hội, công ty lớn không tính khu vực công ty nước, đơn vị chức năng sự nghiệp ko kể công lập

 (Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 172/2020/TT-BQPhường. ngày 30 mon 1hai năm 2020 của Sở trưởng Sở Quốc phòng)

______________________

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bồi chăm sóc ý kiến, mặt đường lối của Đảng, cơ chế điều khoản của Nhà nước về quốc chống, bình an, kết hợp cách tân và phát triển kinh tế tài chính - thôn hội, chuyển động đối nước ngoài đính cùng với tăng tốc, củng nuốm quốc chống, bình an. Nâng cao nhận thức, áp dụng bao gồm tác dụng trong tổ chức thực hiện hai trách nhiệm gây ra và đảm bảo Tổ quốc cả nước thôn hội công ty nghĩa vào tình hình bắt đầu theo từng cương vị.

2. Mục tiêu vậy thể

a) Về phẩm hóa học chủ yếu trị: Rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh bao gồm trị vững vàng xoàn, yêu nước, yêu công ty nghĩa xã hội.

b) Về con kiến thức: Bảo đảm mang đến đối tượng người sử dụng bồi dưỡng nắm vững quan điểm của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; thẩm mỹ quân sự Việt Nam; tình hình, trách nhiệm quốc phòng, an ninh; Quanh Vùng chống thủ; bảo vệ dân sự; phối hợp cải tiến và phát triển tài chính - làng hội với bức tốc, củng cụ quốc phòng, an ninh; kết hợp quốc chống, bình an cùng với đối ngoại.

c) Về kỹ năng: Bảo đảm mang lại đối tượng người dùng bồi dưỡng hiểu biết và triển khai giỏi trọng trách quốc phòng, bình an sinh sống địa điểm công tác, khu vực cư trú.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG

1. Cmùi hương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc chống và an ninh mang lại đối tượng người dùng 1

a) Kân hận lượng con kiến thức: 200 huyết (tương tự 25 ngày làm việc).

b) Cấu trúc cmùi hương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Quan điểm của Đảng Cộng sản nước ta về bảo đảm Tổ quốc trong thực trạng mới

05

2

Quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước cả nước về quốc chống, an ninh

05

3

Quan điểm của Đảng, chế độ, pháp luật của Nhà nước nước ta về phát triển tài chính - xóm hội lắp cùng với tăng tốc, củng cố quốc chống, an toàn trong tình trạng mới

05

4

Quan điểm của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước toàn nước về hoạt động đối ngoại đính với quốc phòng, bình yên trong tình trạng mới

05

5

Chiến lược quốc phòng, an toàn một số nước bao gồm tương quan mang lại quốc phòng, bình an của Việt Nam

05

6

Quan điểm của Đảng, chính sách, điều khoản của Nhà nước toàn quốc về thi công nền quốc chống toàn dân, cụ trận quốc chống toàn dân đính với nền bình an nhân dân, vắt trận bình an quần chúng trong sự nghiệp sản xuất và bảo đảm Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa

05

7

Quan điểm của Đảng, chính sách, lao lý của Nhà nước VN về đảm bảo an toàn an toàn đất nước, thiết kế nền bình yên quần chúng. #, nuốm trận an ninh quần chúng. # đính thêm cùng với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nắm trận quốc chống toàn dân

05

8

Quan điểm của Đảng, chế độ, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về đảm bảo bình yên chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, tứ tưởng vào thực trạng mới

05

9

Quan điểm của Đảng, cơ chế, điều khoản của Nhà nước cả nước về tôn giáo lắp với quốc phòng, bình yên trong tình trạng mới

04

10

Quan điểm của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước cả nước về dân tộc bản địa đính thêm với quốc chống, an toàn vào tình hình mới

04

11

Quan điểm của Đảng, cơ chế, quy định của Nhà nước Việt Nam về công tác tình báo vào tình hình mới

04

12

Quan điểm của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về động viên quốc phòng

04

13

Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loàn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

04

14

Nội dung cơ bạn dạng về Chiến lược Quốc chống VN, Chiến lược quân sự chiến lược Việt Nam

05

15

Nội dung cơ bạn dạng về Chiến lược bảo đảm an toàn Tổ quốc trên không khí mạng; tác chiến không gian mạng

04

16

Nội dung cơ phiên bản về Chiến lược đảm bảo biên cương quốc gia

04

17

Nội dung cơ bạn dạng về Chiến lược đảm bảo an toàn an ninh quốc gia; Chiến lược bình yên mạng quốc gia

04

18

Quản lý và đảm bảo an toàn hòa bình đại dương, đảo toàn quốc trong tình hình mới

04

19

Xây dựng cùng trở nên tân tiến công nghiệp quốc chống, an toàn đáp ứng nhu cầu trách nhiệm desgin và bảo đảm Tổ quốc đất nước hình chữ S xã hội nhà nghĩa

05

20

Tác chiến phòng vệ quân quần thể, Quanh Vùng phòng thủ trong sự nghiệp sản xuất với bảo đảm an toàn Tổ quốc cả nước làng mạc hội chủ nghĩa

05

21

Một số vấn đề về che chở dân sự cùng an ninh phi truyền thống

04

22

Phòng chống vũ khí bài trừ lớn, sự thay chất hóa học, độc xạ, môi trường thiên nhiên trong sự nghiệp chế tạo cùng bảo vệ Tổ quốc toàn nước xã hội chủ nghĩa

04

23

Vũ khí technology cao cùng bí quyết chống tránh, tiến công địch tiến công hỏa lực bởi trang bị technology cao

04

24

Thđọng tự quá trình đưa hoạt động vui chơi của lực lượng khí giới trong các tâm lý sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu; chuyển buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức triển khai, địa phương thơm vào những tinh thần, triệu chứng quốc phòng

05

25

Xử lý trường hợp biểu tình, bạo loạn; một số trong những kinh nghiệm vào cách xử trí biểu tình, bạo loạn thời gian qua

04

26

Luyện tập một số câu chữ vận hành bề ngoài hoạt động của khoanh vùng bảo vệ cấp cho thức giấc trong những tinh thần quốc phòng

24

27

Luyện tập và bắn súng nthêm K54 bài bác 1b

16

28

Tđắm đuối quan, nghiên cứu thực tế

32

29

Viết thu hoạch

08

30

Cơ động

08

+

Tổng:

200

2. Chương thơm trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh mang lại đốing 2

a) Khối lượng kiến thức: 120 tiết (tương đương 15 ngày có tác dụng việc).

b) Cấu trúc cmùi hương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Quan điểm của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước đất nước hình chữ S về quốc phòng, an ninh

04

2

Quan điểm của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước Việt Nam về phát triển tài chính - làng hội gắn cùng với tăng cường, củng nạm quốc chống, bình an cùng vận động đối nước ngoài vào tình trạng mới

04

3

Chiến lược quốc chống, an ninh một trong những nước tất cả liên quan mang lại quốc chống, bình yên của Việt Nam

04

4

Quan điểm của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước toàn nước về chế tạo nền quốc phòng toàn dân, ráng trận quốc chống toàn dân thêm cùng với nền bình yên nhân dân, nuốm trận an ninh quần chúng trong sự nghiệp chế tạo cùng bảo vệ Tổ quốc VN buôn bản hội nhà nghĩa

04

5

Quan điểm của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước VN về đảm bảo an toàn bình yên thiết yếu trị, kinh tế, văn uống hoá, bốn tưởng, thống trị công ty nước về an ninh chưa có người yêu trường đoản cú vào tình hình mới

04

6

Quan điểm của Đảng, chế độ, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo đính thêm với quốc phòng, an ninh vào tình trạng mới

04

7

Quan điểm của Đảng, cơ chế, lao lý của Nhà nước đất nước hình chữ S về khích lệ quốc phòng

04

8

Phòng, chống kế hoạch “Diễn phát triển thành hòa bình”, bạo loạn lật đổ của những quyền năng thù địch so với Việt Nam

04

9

Nội dung cơ bản về Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự chiến lược Việt Nam

04

10

Nội dung cơ phiên bản về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không khí mạng; tác chiến không gian mạng

04

11

Quan điểm của Đảng, chính sách, điều khoản của Nhà nước VN về công tác tình báo vào tình hình mới

02

12

Nội dung cơ bạn dạng về Chiến lược đảm bảo an toàn quốc gia: Chiến lược bình yên mạng quốc gia

04

13

Nội dung cơ bạn dạng về Chiến lược bảo đảm biên giới quốc gia; cai quản với bảo đảm an toàn chủ quyền biển khơi, đảo Việt Nam trong thực trạng mới

04

14

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, bình yên thỏa mãn nhu cầu nhiệm vụ tạo ra và bảo vệ Tổ quốc toàn nước xóm hội công ty nghĩa

04

15

Một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống

02

16

Phòng phòng thiết bị diệt trừ béo, sự núm chất hóa học, độc xạ, môi trường trong sự nghiệp tạo ra và đảm bảo an toàn Tổ quốc toàn quốc thôn hội chủ nghĩa

04

17

Thđọng trường đoản cú các bước đưa hoạt động vui chơi của lực lượng thiết bị trong những tâm lý chuẩn bị chiến đấu; chuyển buổi giao lưu của cơ sở, tổ chức triển khai, địa pmùi hương vào các trạng thái, chứng trạng quốc phòng

04

18

Những sự việc cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ sự nghiệp quốc phòng; công tác làm việc quốc phòng sống Bộ, ngành Trung ương, địa phương

04

19

Một số vấn đề về che chở quân khu, Quanh Vùng phòng ngự vào tình hình mới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa pmùi hương vào phát hành Quanh Vùng phòng thủ

04

20

Một số ngôn từ về hệ thống văn kiện gửi phòng ban, tổ chức, địa phương trường đoản cú thời bình sang trọng thời chiến

04

21

Luyện tập quản lý và vận hành một trong những ngôn từ nguyên tắc trong diễn tập Khu Vực phòng thủ cấp huyện

08

22

Luyện tập cùng đột kích nđính K54 bài bác 1 b

16

23

Tđắm say quan tiền, nghiên cứu và phân tích thực tế

10

24

Viết thu hoạch

04

25

Cơ động

06

+

Tổng:

120

3. Cmùi hương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc chống và an ninc đến đối tượng 3 cùng tương tự đối tượng 3

a) Khối lượng con kiến thức: 96 huyết (tương tự 12 ngày làm việc).

Xem thêm: Truyện Tiểu Đầu Bếp Cung Đình Chap 2, Tiểu Đầu Bếp Cung Đình

b) Cấu trúc chương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Quan điểm của Đảng, cơ chế, lao lý của Nhà nước toàn nước về quốc phòng, an ninh

04

2

Quan điểm của Đảng, chính sách, lao lý của Nhà nước VN về trở nên tân tiến kinh tế - buôn bản hội gắn thêm với tăng cường, củng cố quốc phòng, bình yên với hoạt động đối nước ngoài trong tình trạng mới

04

3

Chiến lược quốc chống, bình yên một trong những nước bao gồm liên quan mang lại quốc chống, an toàn của Việt Nam

02

4

Quan điểm của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước nước ta về xây cất nền quốc chống toàn dân, cầm trận quốc chống toàn dân lắp cùng với nền an ninh nhân dân, cụ trận an toàn nhân dân vào sự nghiệp chế tạo với bảo đảm Tổ quốc đất nước hình chữ S buôn bản hội nhà nghĩa

04

5

Quan điểm của Đảng, cơ chế, lao lý của Nhà nước đất nước hình chữ S về bảo đảm bình yên bao gồm trị, tài chính, văn uống hoá, tứ tưởng, quản lý bên nước về bình yên trơ trọi tự trong tình hình mới

04

6

Quan điểm của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước cả nước về dân tộc, tôn giáo lắp với quốc phòng, bình an trong tình trạng mới

04

7

Quan điểm của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước toàn nước về khích lệ quốc phòng

04

8

Phòng, chống kế hoạch “Diễn trở nên hoà bình”, bạo loàn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

04

9

Nội dung cơ bản về Chiến lược quốc phòng VN, Chiến lược quân sự chiến lược VN, Chiến lược bảo đảm Tổ quốc bên trên không khí mạng

04

10

Nội dung cơ bạn dạng về Chiến lược bảo đảm bình an quốc gia; Chiến lược an toàn mạng quốc gia

02

11

Nội dung cơ bạn dạng về Chiến lược bảo đảm an toàn biên thuỳ quốc gia; làm chủ cùng bảo đảm tự do đại dương, hòn đảo Việt Nam vào tình trạng mới

04

12

Một số vụ việc về bảo vệ dân sự với bình an phi truyền thống

02

13

Phòng chống khí giới tiêu diệt phệ, sự cụ Hóa chất, độc xạ, môi trường xung quanh vào sự nghiệp chế tạo với đảm bảo Tổ quốc Việt Nam làng hội chủ nghĩa

04

14

Thđọng trường đoản cú các bước đưa buổi giao lưu của lực lượng khí giới trong các trọng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển buổi giao lưu của cơ sở, tổ chức triển khai, địa phương thơm vào các tinh thần, tình trạng quốc phòng

04

15

Những sự việc cơ bản về Đảng lãnh đạo. Nhà nước làm chủ sự nghiệp quốc phòng; công tác quốc phòng sống Bộ, ngành Trung ương, địa phương

04

16

Nội dung cơ bạn dạng của Luật: Quốc phòng, An ninc non sông, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự chiến lược, Giáo dục đào tạo quốc phòng và an ninh, Dân quân từ bỏ vệ, Lực lượng dự tiêu cực viên, Biên giới đất nước, Biển Việt Nam

02

17

Xây dựng, làm chủ lực lượng Dân quân lự vệ và lực lượng dự tiêu cực viên trong tình trạng mới

04

18

Một số sự việc về tạo ra khu vực phòng ngự trong tình hình mới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa pmùi hương trong thành lập Quanh Vùng chống thủ

04

19

Một số ngôn từ về khối hệ thống vnạp năng lượng kiện đưa phòng ban, tổ chức triển khai, địa pmùi hương tự thời bình thanh lịch thời chiến

04

20

Luyện tập quản lý và vận hành một số trong những văn bản nguyên tắc trong diễn tập khoanh vùng phòng thủ cấp huyện

08

21

Tập bắn súng ngắn thêm K54 bài 1 b (Không vượt 01 ngày)

08

22

Viết thu hoạch

04

23

Cơ động

08

+

Tng:

96

4. Chương thơm trình, câu chữ bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức quốc phòng với an toàn cho đối tượng người dùng 4 với tương đương đối tượng 4

a) Khối hận lượng con kiến thức: 32 huyết (tương đương 04 ngày có tác dụng việc).

b) Cấu trúc cmùi hương trình:

TT

Nội dung

Số tiết

1

Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước toàn quốc về quốc chống, an ninh

04

2

Quan điểm của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước toàn quốc về cải cách và phát triển kinh tế tài chính - làng hội gắn thêm với bức tốc, củng nạm quốc phòng, bình yên với chuyển động đối nước ngoài trong thực trạng mới

04

3

Quan điểm của Đảng, chế độ, lao lý của Nhà nước cả nước về bảo vệ an ninh bao gồm trị, kinh tế tài chính, văn uống hoá, bốn tưởng; cai quản đơn vị nước về bình yên lẻ tẻ trường đoản cú trong tình hình mới

04

4

Quan điểm của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo đính thêm với quốc chống, bình an trong thực trạng mới

04

5

Phòng, phòng kế hoạch “Diễn biến đổi hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các gia thế cừu địch so với Việt Nam

02

6

Nội dung cơ phiên bản về Chiến lược đảm bảo an toàn biên giới quốc gia; làm chủ cùng bảo đảm an toàn độc lập biển lớn, hòn đảo toàn nước trong tình trạng mới

04

7

Nội dung cơ phiên bản của Luật: Quốc chống, An ninh quốc gia, An ninc mạng, Nghĩa vụ quân sự chiến lược, Giáo dục quốc chống với an toàn, Dân quân từ bỏ vệ. Lực lượng dự tiêu cực viên

02

8

Phòng, kháng vi phi pháp hiện tượng trên không khí mạng

02

9

Xây dựng, làm chủ lực lượng dân quân từ bỏ vệ và lực lượng dự tiêu cực viên vào tình hình mới

04

10

Viết thu hoạch

02

+

Tổng:

32

III. HƯNG DN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG

1. Chương thơm trình, ngôn từ là chế độ đề xuất mang lại đối tượng bồi dưỡng; các cửa hàng bồi dưỡng tiếp tục update mọi nội dung mới về đường lối, ý kiến của Đảng, cơ chế, quy định của Nhà nước và địa phương thơm về trách nhiệm quốc chống, bình an để biên soạn giáo án, bài xích giảng cân xứng với từng đối tượng người dùng tu dưỡng.

2. Căn cứ chương trình, nội dung và thời hạn tu dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của từng đối tượng, cửa hàng bồi dưỡng lúc thi công kế hoạch được phnghiền kiểm soát và điều chỉnh thời hạn mang lại từng chăm đề bảo đảm kim chỉ nam, đề xuất, tính khoa học, tương xứng với từng đối tượng người dùng tu dưỡng, nhưng lại không được vượt vượt tổng thời hạn bồi dưỡng của từng đối tượng; phối kết hợp bố trí chương trình thiết yếu khóa với chuyển động ngoại khóa nhằm cải thiện năng lực vận dụng vào thực tiễn mang lại đối tượng người tiêu dùng bồi dưỡng.

3. Các vận động bổ trợ gồm: Luyện tập vận hành vẻ ngoài vào diễn tập khoanh vùng phòng vệ cấp cho thức giấc, cung cấp huyện với diễn tập kungfu bảo vệ cấp xã; thăm quan, nghiên cứu thực tiễn.

4. Sử dụng những hình thức và cách thức giới thiệu, phối kết hợp thân lý luận cùng với nghiên cứu thực tiễn; bảo đảm đại lý trang bị hóa học, soạn giáo trình, tài liệu; phát huy tính dữ thế chủ động, tư duy độc lập, từ học tập, từ nghiên cứu và phân tích của đối tượng người dùng tu dưỡng./.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng Phan Vnạp năng lượng Giang

BỘ QUỐC PHÒNG ____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc _______________________

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

Bồi dưỡng kỹ năng quốc chống cùng bình yên mang đến cá thể tiêu biểu vượt trội, người dân có đáng tin tưởng trong xã hội dân cư (Ban hành cố nhiên Thông tư số 172/2020/TT-BQP.. ngày 30 tháng 12 năm 20đôi mươi của Sở trưởng Bộ Quốc phòng)

______________________

I. MỤC TIÊU, YÊU CU

1. Mục tiêu

Bồi dưỡng các ngôn từ cơ phiên bản về con đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách lao lý của Nhà nước về quốc chống, an ninh; phối hợp cải cách và phát triển tài chính - xóm hội, đính thêm cùng với bức tốc, củng nỗ lực quốc chống, an ninh và vận động đối ngoại; âm mưu mánh lới “Diễn trở nên hòa bình”, bạo loạn lật đổ của những quyền năng cừu địch đối với bí quyết mạng nước ta; nhằm mục đích nâng cấp dấn thức, trách nát nhiệm mang lại đối tượng người sử dụng được tu dưỡng trong sự nghiệp xây dựng cùng đảm bảo an toàn Tổ quốc toàn nước xã hội công ty nghĩa.

2. Yêu cầu

a) Nắm được phần lớn nội dung cơ phiên bản về con đường lối, cách nhìn của Đảng, cơ chế, pháp luật của Nhà nước về desgin nền quốc chống toàn dân, cụ trận quốc phòng toàn dân gắn thêm với nền an toàn quần chúng. #, thay trận bình an nhân dân; về dân tộc bản địa, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; kết hợp cải tiến và phát triển kinh tế - xã hội đính thêm với bức tốc, củng nắm quốc chống, bình an với hoạt động đối nước ngoài vào tình hình mới.

b) Biết vận dụng kỹ năng và kiến thức đã có bồi dưỡng vào công tác làm việc thôn hội, gương chủng loại chấp hành và đi lại nhân dân chấp hành nhà trương, đường lối của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước về nhiệm vụ quốc chống, bình yên.

II. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

1. Chương thơm trình khung tu dưỡng kỹ năng quốc chống với an ninch cho chức sắc, chức bài toán tôn giáo; đơn vị hoạt động văn hóa, buôn bản hội, công nghệ, nghệ thuật

a) Thời gian bồi dưỡng: 04 ngày thao tác.

b) Cấu trúc chương trình:

TT

Nội dung

1

Quan điểm của Đảng, chế độ, luật pháp của Nhà nước toàn nước về xây dừng nền quốc chống toàn dân, thay trận quốc chống toàn dân đính thêm cùng với nền bình an dân chúng, nỗ lực trận bình yên nhân dân

2

Quan điểm của Đảng, cơ chế, lao lý của Nhà nước cả nước về bảo đảm bình an chủ yếu trị, tài chính, vnạp năng lượng hoá, tư tưởng trong tình hình mới

3

Quan điểm của Đảng, cơ chế, luật pháp của Nhà nước toàn quốc về dân tộc bản địa, tôn giáo lắp cùng với quốc phòng, an toàn trong tình hình mới

4

Phòng, chống chiến lược “Diễn phát triển thành hoà bình”, bạo loàn lật đổ của các quyền năng thù địch đối với Việt Nam

5

Phòng, phòng vi phạm pháp nguyên tắc bên trên không gian mạng

6

Nội dung cơ phiên bản của Luật: Quốc chống, An ninh nước nhà, An ninc mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục đào tạo quốc chống và bình an, Dân quân trường đoản cú vệ, Biên giới giang sơn, Biển Việt Nam; Lực lượng Dự thụ động viên

7

8

Một số vấn đề về phối kết hợp cải tiến và phát triển kinh tế - xóm hội thêm cùng với bức tốc, củng rứa quốc phòng, an toàn với vận động đối nước ngoài vào tình trạng mới

9

Tsay đắm quan lại thực tiễn trên đơn vị quân team hoặc di tích lịch sử định kỳ sử

2. Chương trình size bồi dưng kiến thức quốc chống cùng an ninh mang lại già buôn bản, trưng họ tộc

a) Thời gian bồi dưỡng: 02 ngày thao tác.

b) Cấu trúc chương trình:

TT

Nội dung

1

Quan điểm của Đảng, chế độ, pháp luật của Nhà nước VN về dân tộc, tôn giáo đính cùng với quốc chống, an toàn vào tình hình mới

2

Một số câu chữ hầu hết về trách nhiệm quốc phòng, an toàn của địa phương

3

Phòng, kháng chiến lược “Diễn biến chuyển hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các quyền lực cừu địch so với Việt Nam

4

Phòng, chống vi bất hợp pháp luật trên không khí mạng

5

Một số vấn đề về phối kết hợp trở nên tân tiến kinh tế - buôn bản hội đính thêm với bức tốc, củng vắt quốc chống, an toàn cùng đối ngoại quần chúng. # vào tình hình mới

6

Xây dựng xã, bạn dạng vững vàng táo tợn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thi công và đảm bảo an toàn Tổ quốc Việt Nam buôn bản hội nhà nghĩa trong tình hình mới

III. HƯỚNG DN SDỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương thơm trình size này là cân nặng kỹ năng và kiến thức nên mang lại đối tượng tu dưỡng, các đại lý bồi dưỡng kỹ năng quốc chống và an toàn căn cứ vào văn bản, chương trình nhằm xây cất chương trình chi tiết, phân bổ thời gian từng siêng đề một giải pháp tương xứng vào tổng thể thời gian tu dưỡng đã chính sách.

2. Thường xuyên update đa số câu chữ mới về con đường lối, cách nhìn của Đảng, cơ chế điều khoản của Nhà nước với địa phương về trách nhiệm quốc chống, an toàn để biên soạn giáo án, bài giảng tương xứng với từng đối tượng người tiêu dùng tu dưỡng./.