Các loại thức ăn cho heo

THỨC ĂN CHĂN NUÔI Anova Feed Thức nạp năng lượng đến heo Thức nạp năng lượng cho gia nuốm Nova Feed Thức ăn uống cho heo Thức nạp năng lượng đến gia nuốm Saigon Feed Thức ăn mang lại heo Thức ăn đến gia cầm cố BG Feed Thức ăn uống cho heo Thức ăn đến gia cố gắng Tbỏ sản CON GIỐNG
*

Thức nạp năng lượng các thành phần hỗn hợp thời thượng heo thịt vô cùng nạc 12 - 25kg

*

Thức ăn uống tất cả hổn hợp heo giết mổ siêu nạc 15 - 25kg

*

Thức ăn các thành phần hỗn hợp heo thịt siêu nạc 15 - 30 kg

*

Thức ăn uống các thành phần hỗn hợp heo làm thịt vô cùng nạc 15 - 30kg

*

Thức nạp năng lượng hỗn hợp cao cấp heo làm thịt hết sức nạc 15 - 30kg

*

Thức ăn uống hỗn hợp heo giết thịt rất nạc 20 - 40kg

*

Thức nạp năng lượng các thành phần hỗn hợp dành heo giết mổ hết sức nạc tự 30 - 60kg

*

Thức nạp năng lượng hỗn hợp heo giết thịt tự 60kilogam - xuất chuồng

*

Thức ăn uống các thành phần hỗn hợp heo làm thịt khôn cùng nạc từ bỏ 40 - 70kg

*

Thức ăn uống hỗn hợp heo giết siêu nạc 15 - 30kg

*

Thức nạp năng lượng tất cả hổn hợp heo thịt siêu nạc 25kilogam - xuất chuồng