Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Tổ chức, cá thể cung ứng, các đại lý sale thực phđộ ẩm nộp làm hồ sơ ĐK bạn dạng chào làng thành phầm theo Cmùi hương III, nghị định số 15/2018/NĐ-CP


Bạn đang xem: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

*

Cấp giấy hội chứng nhậncơ sở đủ ĐK ATTP


Cơ sở tiếp tế, sale thực phđộ ẩm yêu cầu tất cả Giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK bình yên thực phđộ ẩm lúc vận động theo Chương IV, nghị định số 15/2018/NĐ-CP


*

Kiểm tra công ty nước về ATTPnhập khẩu - xuất khẩu


Doanh nghiệp bao gồm thực phẩm Xuất Nhập Khẩu cần được chất vấn đơn vị nước về bình an thực phẩm nhập vào, xuất khẩu theo Chương VI, nghị định số 15/2018/NĐ-CP


*

THỦ TỤC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM


Tổ chức, cá nhân cấp dưỡng, marketing thực phđộ ẩm triển khai từ bỏ công bố thực phđộ ẩm theo Cmùi hương II, nghị định số 15/2018/NĐ-CP


*

Tra cứu vớt hồ sơ lăng xê thực phẩm


Xem thêm: Các Món Cháo Ăn Dặm Cho Bé 7 Tháng Tuổi "Lớn Nhanh Như Thổi"

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phđộ ẩm hoàn toàn có thể PR thực phẩm theo Cmùi hương VIII, nghị định số 15/2018/NĐ-CP


*

THANH TRA KIỂM TRA VI PHẠM ATTP


Người dân rất có thể tra cứu list những doanh nghiệp, tổ chức, cá thể chế tạo thực phđộ ẩm về quality với mức độ vi phạm


dkcb.tenDoanhNghiep

Sản phẩm: dkcb.tenSanPhamDangKy

Số giấy tiếp nhận: dkcb.soGiayTiepNhan

Đã tịch thu giấy đón nhận (date:"dd/MM/yyyy")
ddk.tenCoSo

Số giấy tiếp nhận: ddk.soGiayTiepNhan

Đã tịch thu giấy chứng nhận (date:"dd/MM/yyyy")
ddk.tenCoSo

Số giấy tiếp nhận: ddk.soGiayTiepNhan

Đã thu hồi giấy ghi nhận (date:"dd/MM/yyyy")
quangCao.tenDoanhNghiep

Số giấy xác nhận: quangCao.soGiayTiepNhan

Đã thu hồi giấy chứng nhận (date:"dd/MM/yyyy")
cfs.tenDoanhNghiep

Số giấy xác nhận: cfs.soGiayTiepNhan

Đã tịch thu giấy chứng nhận (cfs.ngayThuHoi)
hc.tenDoanhNghiep