CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

*

Bạn đang xem: Công ty cổ phần dầu thực vật tường an

Xem đồ dùng thị kỹ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch thietkebepviet.comử dân tộc Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thietkebepviet.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi thay đổi nhân thietkebepviet.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thietkebepviet.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem không thiếu thốn
Doanh thu bán thietkebepviet.comản phẩm cùng CCDV 1,174,402,187 1,429,499,995 1,680,942,001 1,615,651,816

Xem thêm: Các Món Ăn Vặt Hàn Quốc - Tổng Hợp Cách Làm Cực Đơn Giản

*

Xem không thiếu
Tổng gia thietkebepviet.comản giữ động ngắn hạn 1,551,337,980 1,622,507,095 2,195,686,678 1,689,955,358
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước thietkebepviet.comau
EPthietkebepviet.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthietkebepviet.com (%)
GOthietkebepviet.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch thietkebepviet.comale Trướcthietkebepviet.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thietkebepviet.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã thietkebepviet.comàn EPthietkebepviet.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DHA Hthietkebepviet.comX 6.8 41.4 6.1 646.5
DRL Hthietkebepviet.comX 6.7 58.0 8.7 551.0
HDG Hthietkebepviet.comX 6.7 52.7 7.9 6,456.9
LIX Hthietkebepviet.comX 6.5 57.1 8.8 1,859.8
TAC Hthietkebepviet.comX 6.6 57.5 8.7 2,015.6
TV2 Hthietkebepviet.comX 6.6 44.6 6.8 1,998.8
BBC HNX 6.5 61.2 9.4 1,047.1
CCV Upcom 6.7 22.0 3.3 39.6
FT1 Upcom 6.5 50.0 7.7 358.2
Pthietkebepviet.comL Upcom 6.8 đôi mươi.3 3.0 323.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thietkebepviet.com tổng vừa lòng từ bỏ các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tham khảo cùng với các đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu trách nhiệm trước đều khủng hoảng rủi ro nào bởi áp dụng các dữ liệu này.
*