CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP VIỆT

Lưu ý : Đăng ký tài khoản các bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui tươi contact cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi pháp việt

*

*

*
*
10058

CÔNG TY CPhường THỨC ĂN CHĂN NUÔI PHÁP.. VIỆT

*

Xem thêm: Chết Mê Với Những Món Ăn Đồng Quê Dân Dã Cho Ngày Hè, Những Món Ăn Đồng Quê Dân Dã Cho Ngày Hè

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận bên trên vốn công ty cài đặt

Chỉ vào 2 năm, Bất động sản Phát Đạt hoàn thành nhiệm vụ nộp gần 1.000 tỷ việt nam đồng chi phí Thuế mang đến giá thành Nhà nước


*

Tên Doanh nghiệp: công ty chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá bán VN (Vietnam Report JSC)