CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÁI DƯƠNG

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ với thành viên cá thể. Để upgrade hội viên, vui mừng tương tác cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi thái dương

*

*

*
*
4533

CÔNG TY CP. THỨC ĂN CHĂN NUÔI THÁI DƯƠNG

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Các Hoạt Động Giáo Dục Âm Nhạc Cho Trẻ Mầm Non Hay, Giáo Án Âm Nhạc Mầm Non

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI trên vốn chủ mua

TOP 5 công ty lớn cùng ngành - Sản xuất, sale thức ăn chăn nuôi

TOPhường. 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam


Chỉ vào hai năm, Bất cồn sản Phát Đạt hoàn thành nghĩa vụ nộp ngay sát 1.000 tỷ đồng tiền Thuế mang đến giá cả Nhà nước


*

Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Báo cáo Đánh giá chỉ nước ta (Vietnam Report JSC)