CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG NUTIFARM

Lưu ý : Đăng ký kết thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ nên thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, vui mừng liên hệ cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cổ phần thức ăn dinh dưỡng nutifarm

*

*

*
*
3214

CÔNG TY CP THỨC ĂN DINH DƯỠNG NUTIFARM

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Chim Chích Chòe Lửa Ăn Gì? Cách Nuôi Chích Chòe Lửa Làm Sao Để Chòe Căng Lửa

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà cài

Chỉ trong 2 năm, Bất hễ sản Phát Đạt xong nghĩa vụ nộp sát 1.000 tỷ việt nam đồng chi phí Thuế mang lại Ngân sách chi tiêu Nhà nước


*

*

Tên Doanh nghiệp: Cửa Hàng chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá bán nước ta (Vietnam Report JSC)