Công ty thực phẩm ân nam

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản các bạn sẽ chỉ nên member cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui vẻ liên hệ cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty thực phẩm ân nam

*

*

*
*
4166
*

Xem thêm: Gợi Ý Cho Mẹ Cách Trang Trí Món Ăn Cho Bé Ngộ Nghĩnh, Bé Nhìn Là Mê

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI bên trên vốn công ty cài đặt

Chỉ trong 2 năm, Bất động sản Phát Đạt dứt nghĩa vụ nộp gần 1.000 tỷ việt nam đồng tiền Thuế mang lại giá thành Nhà nước


*

Tên Doanh nghiệp: chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá chỉ nước ta (Vietnam Report JSC)