ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 8 MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

Sở đề thi thân học kì 1 môn Tân oán lớp 8 năm 2020 - 2021 bao gồm 9 đề khảo sát chất lượng giữa học tập kì 1 Toán lớp 8. Thông qua việc luyện tập cùng với đề thi này sẽ giúp đỡ các em học viên khối hệ thống kỹ năng và kiến thức đang học. Ngoài ra những em tham khảo thêm đề thi thân học kì 1 môn Ngữ văn lớp 8, đề thi thân học kì 1 môn Địa lý 8. Hy vọng đề thi để giúp ích cho các em trong kì thi tới đây. Chúc các em học tập tốt!

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn toán có đáp án

Sở đề thi thân học kì 1 môn Toán thù lớp 8 năm 2020

Đề thi giữa học tập kì 1 Toán 8 - Đề 1Đề thi giữa học tập kì 1 Toán 8 - Đề 2Đề thi giữa học kì 1 Toán 8 - Đề 3Đề thi giữa học kì 1 Toán thù 8 - Đề 4Đề thi giữa học kì 1 Toán thù 8 - Đề 5
b. (x3 + 8) : (x2– 2x + 4 ) = x + 2Câu 2: ( 1 điểm) Làm tính nhâna) x2(5x3– x – 6)b) ( x2 – 2xy + y2).(x – y)Câu 3: ( 2 điểm)Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương thơm của một tổng hay một hiêu.a) y2 + 2y + 1b) 9x2 + y2 – 6xyc) 25a2 + 4b2 + 20abd) x2 – x +
*
Câu 4: ( 2 điểm )Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử.a) 14x2y – 21xy2 + 28x2y2b) 27x3 –
*
c) 3x2– 3xy – 5x + 5yd) x2 + 7x + 12Câu 5: ( 1 điều ) Tìm x biết :a) x(x – 2) + x – 2 = 0b) 5x(x – 3) – x + 3 = 0Câu 6: ( 3 điểm)Cho hình H1 trong những số đó ABCD là hình bình hành.


Xem thêm: Các Món Ăn Từ Sò Huyết - Cách Làm Sạch Và Chế Biến Sò Huyết Tại Nhà

a. Chứng minch rằng AHCK là hình bình hành.b. call O là trung điểm của HK. Chứng minch rằng tía điểm A , O , C thẳng hàng

Đề thi thân học tập kì 1 Tân oán 8 - Đề 2

Bài 1: (2 điểm) Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tửa. a3– a2c + a2b – abcb. (x2 + 1)2 – 4x2c. x2– 10x – 9y2 + 25d. 4x2– 36x + 56Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:a. (3x + 4)2– (3x – 1)(3x + 1) = 49b. x2– 4x + 4 = 9(x – 2)c. x2– 25 = 3x - 15d. (x – 1)3 + 3(x + 1)2 = (x2 – 2x + 4)(x + 2)Bài 3: (2 điểm) Thực hiện nay phép chiaa. (10x3y – 5x2y2– 25x4y3) : (-5xy)b. (27x3– y3) : (3x – y)c. (15x4 + 4x3 + 11x2 + 14x – 8) : (5x2 + 3x – 2)Bài 4: (3,5 điểm) Cho vuông trên A. AH
*
BC (H nằm trong BC). Điểm E đối xứng với H qua AB, điểm F đối xứng với H qua AC. AB giảm EH trên M. AC cắt HF trên N.a) Tứ giác AMTP Hà Nội là hình gì? Vì sao?b) C/m E đối xứng với F qua Ac) Kẻ trung tuyến đường AI của . C/m AI
*
MNBài 5: (0,5 điểm) Tìm GTLN của A =
*

Đề thi thân học kì 1 Toán 8 - Đề 3

Bài 1: (2.0 đ) Tính:a) 6x2(3x2– 4x + 5)b) (x- 2y)(3xy + 6y2 + x)c) (18x4y3– 24x3y4 + 12x3y3): (-6x2y3)Bài 2: Phân tích nhiều thức thành nhân tử:
a. 3x2-3xy – 5x + 5yb. x2 + 4x – 45c. 3y3 + 6xy2 + 3x2yd. x3-3x2-4x + 12e. x3 + 3x2-3x-1f. x2– 3x + xy – 3yg. x2– 2xy + y2– 4h) x2 – 2xy + y2 – z2 i) 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2Bài 3: Tìm x biết:a) 5x(x – 2) + 3x – 6 = 0b) x3– 9x = 0c) 3x3- 3x = 0d) x(x–2) + x – 2 = 0e) 5x(x – 2000) – x + 2000 =0Bài 4: Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào vào trở nên xB = (3x + 5)2 + (3x – 5)2 – 2(3x + 5)(3x – 5)Bài 5: Làm phnghiền chia(x4 -2x3 + 4x2 -8x) : (x2 + 4);Bài 6 :Cho hình bình hành ABCD gồm E,F theo máy từ bỏ là trung điểm của AB,CD . Tứ đọng giác DEBF là hình gì ? Vì sao?

Đề thi giữa học kì 1 Tân oán 8 - Đề 4

Bài 1 (2 điểm): Rút gọn gàng với tính quý giá của những biểu thức sau:a) A = x (x + y) – y (x + y) cùng với x = 9 và y = 10b) B = ( x + 2)2 + (x – 2)2– 2 (x + 2).( x – 2) cùng với x = - 4. Bài 2 (2 điểm): Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử:a) 4x2- 4x + 1b) x3– 27c) x3– 4x2 + 3xd) 4x2- 12x + 3 Bài 3 (2 điểm): : Tìm x biếta) x2– 4x + 4 = 0b) x3– 4x2 + 3x – 12 = 0Bài 4 (1 điểm): Thực hiện phxay chia:(3x3 – 5x2 + 6x – 12 ): (3x + 4) Bài 5 (2.5 điểm):Cho ∆ABC bao gồm các đường trung tuyến BD cùng CE cắt nhau trên G. H cùng K lần lượt là trung điểm của GB, GCa) Chứng minch DEHK là hình bình hànhb) Nếu∆ABC cân trên A thì DEHK là hình gì ? Vì sao ? Bài 6(0.5 điểm): Cho biểu thức M = x2 – 4xy + 5y2 – 2y + 3Chứng minc rằng M luôn dương với tất cả quý hiếm x, y

Đề thi giữa học tập kì 1 Tân oán 8 - Đề 5

Bài 1 : Phân tích các nhiều thức thành nhân tử :a) 2x2– 4x ;b) x2 – 2x – 9y2 + 1c/ 5x3y – 10x2y2 + 5xy3d/ 2x2 + 7x – 15e/ x3 – 2x2 + x – xy2
f/ 4x2 + 16x + 16Bài 2 : Chứng tỏ biểu thức sau ko phụ thuộc vào vào biến x :(x + 3)2 – (4x + 1) – x(2 + x)Bài 3: Cho tđọng giác ABCD. call M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ?Bài 4: a/ Rút ít gọn gàng với tính quý giá của biểu thức A trên x = –1 và y =10 :A = (3x + y)2 – 3y.(2x -
*
)b/ Tính nhanh: 342 + 162 + 32.34Bài 5: Tìm x biếta/ x( x2 – 4 ) = 0b/ ( x + 2)2 – ( x – 2)(x + 2) = 0Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB =12cm; AC = 15 centimet.Tính BC theo Pitago và tình con đường vừa đủ EF của tam giác ABC.....................Nội dung vẫn còn đấy, thiết lập tệp tin tư liệu giúp xem bỏ ra tiết