Thức ăn chăn nuôi việt thắng

Xem vật thị nghệ thuật

*

Bạn đang xem: Thức ăn chăn nuôi việt thắng

Tra cứu vớt dữ liệu lịch thietkebepviet.comử Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần Khủng và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thietkebepviet.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông Khủng và Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân thietkebepviet.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thietkebepviet.comau
*
Quý 2-năm ngoái Quý 3-2015 Quý 1-năm nhâm thìn Quý 2-năm nhâm thìn Tăng trưởng

Xem không thiếu thốn
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 1,665,149,244 1,371,647,660 1,395,317,033 1,026,417,865

Xem thêm: Những Tâm Sự Nghề Đầu Bếp Giỏi (Tâm Sự Nghề Bếp), Tâm Sự Nghề Bếp


Xem rất đầy đủ
Tổng gia tài lưu giữ đụng thời gian ngắn 2,099,257,957 2,716,324,831 3,036,268,305 2,833,048,589
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước thietkebepviet.comau
EPthietkebepviet.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthietkebepviet.com (%)
GOthietkebepviet.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch thietkebepviet.comale Trướcthietkebepviet.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thietkebepviet.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thietkebepviet.com tổng thích hợp trường đoản cú những mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị xem thêm với những đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước các rủi ro khủng hoảng như thế nào vì áp dụng những dữ liệu này.
*