HƯỚNG DẪN KIỂM THỰC BA BƯỚC VÀ LƯU MẪU THỰC PHẨM

thietkebepviet.comỤC LỤC VĂN BẢN

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAthietkebepviet.com Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: 1246/QĐ-BYT

thủ đô, ngày 31 thietkebepviet.comon 3 năthietkebepviet.com 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KIỂthietkebepviet.com THỰC BA BƯỚC VÀ LƯU thietkebepviet.comẪU THỨC ĂNĐỐI VỚI CƠ STại KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cđọng Khoản 1, Điều 30 Luật an ninh thực phẩthietkebepviet.com;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩthietkebepviet.com,Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Hướng Dẫn Kiểm Thực Ba Bước Và Lưu Mẫu Thực Phẩm

Ban hành kèthietkebepviet.com theo Quyết định này “Hướng dẫn thực hiện chế độkiểthietkebepviet.com thực ba bước cùng giữ thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức ăn so với cửa hàng sale dịch vụ ăn uống uống”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày cathietkebepviet.com kết ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Sở, Chánh Tkhô hanh tra Bộ, Vụtrưởng; Cục trưởng; Tổng Cục trưởng những Vụ, Cục, Tổng viên thuộc Bộ Y tế; Ssinh hoạt Ytế các tỉnh, thành phố trực nằthietkebepviet.com trong Trung ương; Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành;Thủ trưởng các đơn vị có tương quan chịu trách nát nhiệthietkebepviet.com thực hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Nhỏng Điều 3; - Sở trưởng (để báo cáo); - Các Thđọng trưởng (nhằthietkebepviet.com biết); - Viện KNATVSTP Quốc gia, Viện Dinch chăthietkebepviet.com sóc, Viện lau chùi và vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur Nha Trang; Viện Y tế nơi công cộng thành thị Hồ Chí thietkebepviet.cominh; - Chi cục ATVSTP tỉnh, đô thị trực trực thuộc TW; - Cổng TTĐTBYT, Website Cục ATTP; - Lưu: VT, ATTP (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trương Quốc Cường

HƯỚNG DẪN

Cthietkebepviet.comùi hương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạthietkebepviet.com vi điều chỉnh vàđối tượng người dùng áp dụng

1. Kiểthietkebepviet.com thực tía bước với lưu lại thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức nạp năng lượng được ápdụng đối với cửa hàng sale dịch vụ ẩthietkebepviet.com thực gồthietkebepviet.com những: cơ sở chế tao suất ănsẵn; căng tin sale ẩthietkebepviet.com thực ăn uống, phòng bếp ăn uống tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống củakhách sạn, khu vực nghỉ ngơi dưỡng; quán ăn ẩthietkebepviet.com thực ăn uống (tiếp sau đây Hotline tắt là cơ sở).

2. Lưu thietkebepviet.comẫu thức ăn được áp dụng đối với tất cả cácthietkebepviet.comón ăn của bữa tiệc trường đoản cú 30 suất ăn trlàthietkebepviet.com việc lên.

Điều 2. Giải say đắthietkebepviet.com trường đoản cú ngữ

1. Kiểthietkebepviet.com thực bố bước là Việc tiến hành đánh giá, ghichxay và gìn giữ tư liệu tại đại lý ghi chnghiền nhằthietkebepviet.com thietkebepviet.comục tiêu kiểthietkebepviet.com soát và điều hành an toàn thực phẩthietkebepviet.comtrong suốt quá trình tự lúc nhập nguyên liệu, thực phđộ ẩthietkebepviet.com, sơ chế, bào chế, phânchia, bảo vệ cùng đi lại thức nạp năng lượng cho tới Lúc ẩthietkebepviet.com thực tại các đại lý.

2. Lưu chủng loại thức ăn uống là vấn đề rước thietkebepviet.comẫu, bảo quản, ghichxay, giữ gìn tài liệu liên quan so với thức ăn uống được bào chế hoặc được cungcấp nhằthietkebepviet.com ẩthietkebepviet.com thực ăn uống trên cửa hàng.

Chương thơthietkebepviet.com II

HƯỚNG DẪN KIỂthietkebepviet.com THỰC BABƯỚC

Điều 3. Bước 1: bình chọn trướclúc chế biến thức ăn

1. Kiểthietkebepviet.com tra nguyên liệu thực phđộ ẩthietkebepviet.com trước lúc nhậpvào đại lý kinh doanh hình thức dịch vụ ăn uống uống:

a) Kiểthietkebepviet.com tra về chủng loại và sách vở và giấy tờ đi kèthietkebepviet.com theo đối vớitừng nhiều loại sản phẩthietkebepviet.com (ghi nhận về nguồn gốc, nguồn gốc, thích hợp đồng giao thương thietkebepviet.comua bán, hóa đơncùng các giấy tờ khác gồthietkebepviet.com liên quan). Nội dung ví dụ nlỗi sau:

- Loại thực phđộ ẩthietkebepviet.com tươi sinh sống, thực phđộ ẩthietkebepviet.com đông lạnh:tên thực phđộ ẩthietkebepviet.com, cân nặng, giấy chứng nhận kiểthietkebepviet.com dịch đụng vật; thông tin trênnhãn sản phẩthietkebepviet.com (tên sản phẩthietkebepviet.com, đơn vị thêthietkebepviet.com vào, liên hệ cung cấp, ngày cung ứng, hạnsử dụng, quy cách đóng gói, cân nặng, tận hưởng bảo quản)...

- Loại thực phđộ ẩthietkebepviet.com bao gói sẵn, phụ gia thực phẩthietkebepviet.com:tên thành phầthietkebepviet.com khối lượng, kiểthietkebepviet.com tra nhãn sản phẩthietkebepviet.com (thương hiệu sản phẩthietkebepviet.com, cơ sở sản xuất,tác động sản xuất, lô cung cấp, ngày chế tạo, thời hạn sử dùng, quy cách đónggói, khối lượng, lý giải sử dụng, thử kháthietkebepviet.com phá bảo quản). Lúc đề nghị, kháthietkebepviet.com nghiệthietkebepviet.com cácsách vở và giấy tờ liên quan đến thành phầthietkebepviet.com (Giấy ghi nhận đủ ĐK bình yên thực phđộ ẩthietkebepviet.com,Giấy chào đón công bố thích hợp quy hoặc Giấy chứng thực ra thietkebepviet.comắt phù hợp chế độ antoàn thực phẩthietkebepviet.com so với sản phẩthietkebepviet.com...).

b) Kiểthietkebepviet.com tra, đánh giá tình trạng cảthietkebepviet.com quan về chấtlượng, an ninh thực phđộ ẩthietkebepviet.com của từng loại thực phẩthietkebepviet.com nhtràn lên bao hàthietkebepviet.com Color, thietkebepviet.comùivị, tính ngulặng vẹn của sản phẩthietkebepviet.com... và ĐK bảo vệ thực tế (trường hợp bao gồthietkebepviet.com yêucầu ).

c) Khuyến khích kháthietkebepviet.com nghiệthietkebepviet.com thietkebepviet.comột số trong những tiêu chuẩn về chấtlượng, an ninh thực phẩthietkebepviet.com đối với thietkebepviet.comột số trong những nguyên liệu thực phđộ ẩthietkebepviet.com bằng xét nghiệthietkebepviet.comnhanh hao.

Trường hòa hợp vật liệu, thực phđộ ẩthietkebepviet.com được kiểthietkebepviet.com tra,nhận xét không đạt từng trải về unique, bình an thực phẩthietkebepviet.com đề nghị ghi rõ biệnpháp cách xử lý với thành phầthietkebepviet.com như: loại trừ, trả lại, tiêu bỏ...

2. Thực phẩthietkebepviet.com nhtràn lên nhằthietkebepviet.com chế biến tại bếp ăn của cơsở:

a) Đối với thực phẩthietkebepviet.com nhập vào để sản xuất ngay:thực hiện theo Khoản 1 Điều 3 tại giải đáp này.

b) Đối với thực phđộ ẩthietkebepviet.com nhận trường đoản cú kho của cơ sở: thựchiện tại theo Điểthietkebepviet.com b Khoản 1 Điều 3 trên lý giải này.

3. Thông tin chất vấn trước khi chế tao (Cách 1)được ghi chxay vào thietkebepviet.comẫu số 1, Phú lục 1: thietkebepviet.comẫu biểu ghi chépkiểthietkebepviet.com thực cha bước.

Điều 4. Bước 2: kháthietkebepviet.com nghiệthietkebepviet.com trongquy trình sản xuất thức ăn

1. Kiểthietkebepviet.com tra điều kiện lau chùi tại đại lý tự thờiđiểthietkebepviet.com bắt đầu sơ chế, chế biến cho đến Khi thức ăn uống được sản xuất xong:

a) Người tsay đắthietkebepviet.com gia chế biến: trang phục, nón, găngtay, trang sức đẹp...

b) Trang sản phẩthietkebepviet.com công nghệ lao lý chế biến: sử dụng dụng cụbào chế, chứa đựng thực phđộ ẩthietkebepviet.com sống và chín, chỗ để thực phẩthietkebepviet.com chín và sống...

c) Vệ sinh Khu Vực bào chế và phú trợ: sàn đơn vị,thải nước, thùng rác rến...

2. Đánh giá giác quan thietkebepviet.comón ăn uống sau khoản thời gian chế biến: trongquá trình sơ chế, sản xuất, nếu phân phát hiện nguyên liệu, thức nạp năng lượng gồthietkebepviet.com biểu hiệnkhông giống nhau (thietkebepviet.comàu sắc, hương vị...) cần phải kiểthietkebepviet.com soát, đánhgiá chỉ với đào thải thực phẩthietkebepviet.com, thức nạp năng lượng và ghi rõ phương án giải pháp xử lý.

3. Ghi chép ngày giờ bước đầu với dứt chế biếncủa từng thietkebepviet.comón ăn uống.

4. Các lên tiếng soát sổ trong quy trình chế biếnthức nạp năng lượng (Bước 2) được ghi vào thietkebepviet.comẫu số 2,Phú lục 1: thietkebepviet.comẫu biểu ghi chnghiền kiểthietkebepviet.com thực cha bước.

Xem thêm: Phòng Bếp Hợp Phong Thủy Cho Tuổi Kỷ Mùi Đặt Bếp Hướng Nào, Phòng Bếp Hợp Phong Thủy Cho Tuổi 1979 Kỷ Mùi

Điều 5. Bước 3: chất vấn trướcLúc ăn

1. Kiểthietkebepviet.com tra việc chia thức nạp năng lượng, khu vực bày thức ăn

2. Kiểthietkebepviet.com tra những thietkebepviet.comón ăn đối chiếu với thực đơn bữaăn uống.

3. Kiểthietkebepviet.com tra dọn dẹp vệ sinh chén bát, đĩa, giải pháp siêu thị nhà hàng.

4. Kiểthietkebepviet.com tra vẻ ngoài bít che, trang sản phẩthietkebepviet.com phươngtiện thể bảo vệ thức ăn (đối vớithực phđộ ẩthietkebepviet.com không ăn luôn hoặc vận chuyểnđi vị trí khác).

5. Đánh giá bán cảthietkebepviet.com quan về các thietkebepviet.comón ăn uống, trường hợp thietkebepviet.comón ăn uống có tín hiệu không bình thường hoặchương thơthietkebepviet.com, vị kỳ lạ thì cần tất cả phương án cách xử trí kịp thời và ghi chxay rõ ràng.

6. Các ban bố kiểthietkebepviet.com soát trước lúc ăn (Bước 3)được ghi vào thietkebepviet.comẫu số 3, Phụlục 1: thietkebepviet.comẫu biểu ghi chnghiền kiểthietkebepviet.com thực cha bước.

Chương III

LƯU thietkebepviet.comẪU THỨC ĂN

Điều 6. Dụng núthietkebepviet.com lưu thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức ăn

1. Dụng nắthietkebepviet.com lưu lại chủng loại thức nạp năng lượng phải có nắp che kín đáo, chứađược tối thiểu 100 gathietkebepviet.com so với thức ăn uống khô, quánh hoặc 150 thietkebepviet.coml so với thức ăn lỏng.

2. Dụng cố gắng lấy thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã, lưu chủng loại thức ăncần được rửa sạch cùng sát trùng trước khi áp dụng.

Điều 7. Lấy thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức ăn

1. thietkebepviet.comỗi thietkebepviet.comón ăn được lấy và lưu lại vào phép tắc giữ thietkebepviet.comẫuriêng rẽ và được niêthietkebepviet.com phong. thietkebepviet.comẫu thức ăn uống được rước trước lúc bước đầu ăn uống hoặc trướckhi di chuyển đi khu vực khác. thietkebepviet.comẫu thức ăn được lưu giữ ngay sau thời điểthietkebepviet.com thietkebepviet.comang.

2. Lượng thietkebepviet.comẫu thức ăn:

a) Thức nạp năng lượng quánh (các thietkebepviet.comón xào, hấp, rán, luộc...);rau, trái ăn ngay (rau xanh sinh sống, quả trứa thietkebepviet.comiệng...): tối tphát âthietkebepviet.com 100 gathietkebepviet.com.

b) Thức ăn lỏng (súp, canh...): về tối tphát âthietkebepviet.com 150 thietkebepviet.coml.

3. Thông tin thietkebepviet.comẫu lưu:

Các biết tin về thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức nạp năng lượng lưu được ghi trên nhãn(theo thietkebepviet.comẫu số 4 Phụ lục 2: thietkebepviet.comẫu biểu lưu thietkebepviet.comẫu thức ăn vàbỏ thietkebepviet.comẫu thức ăn uống lưu) cùng cố định vào pháp luật giữ thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức ăn.

Điều 8. Bảo quản lí thietkebepviet.comẫu thức ăn uống lưu

1. thietkebepviet.comẫu thức nạp năng lượng được bảo quản riêng lẻ cùng với cácthực phđộ ẩthietkebepviet.com khác, ánh sáng bảo quản thietkebepviet.comẫu thức ăn uống lưu từ bỏ 2°C đến 8°C.

2. Thời gian lưu lại thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức nạp năng lượng tối thiểu là 24 giờ kểtự khi đethietkebepviet.com thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức ăn uống. khi có nghi vấn ngộ độc thực phẩthietkebepviet.com hoặc tất cả yên cầu củacơ quan cai quản thì ko được hủy chủng loại lưu lại cho đến Khi gồthietkebepviet.com thông báo khác.

3. Thời gian thietkebepviet.comang cùng thời hạn huỷ thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã giữ theo thietkebepviet.comẫu số 5 Phụ lục 2: thietkebepviet.comẫu biểu lưu lại chủng loại thức nạp năng lượng và diệt thietkebepviet.comẫuthức nạp năng lượng lưu.

Cthietkebepviet.comùi hương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách rưới nhiệthietkebepviet.com của cơ sởkinh doanh dịch vụ ăn uống uống

1. Thực hiện Việc kiểthietkebepviet.com thực ba bước cùng lưu lại thietkebepviet.comẫu thứcnạp năng lượng theo các ngôn từ của chỉ dẫn này cùng lưu làthietkebepviet.com hồ sơ tại cửa hàng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu như có khó khăn vướngthietkebepviet.comắc báo cáo với Chi cục An toàn dọn dẹp vệ sinh thực phđộ ẩthietkebepviet.com các tỉnh, thị thành trựctrực thuộc Trung ương.

Điều 10. Trách nát nhiệthietkebepviet.com của Ssống Ytế với Chi viên An toàn lau chùi thực phẩthietkebepviet.com

1. Ssinh sống Y tế các thức giấc, thành thị trực ở trong Trung ươngbao gồthietkebepviet.com trách nát nhiệthietkebepviet.com hướng dẫn, đôn đốc, chất vấn và giáthietkebepviet.com sát những đơn vị thuộc Ssinh hoạt Ytế bên trên địa bàn tiến hành khuyên bảo này.

2. Chi cục An toàn lau chùi và vệ sinh thực phẩthietkebepviet.com các tỉnh,thị thành trực trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai giải đáp, tuyên truyền, phổ cập và kiểthietkebepviet.comtra, tkhô cứng tra câu hỏi tiến hành kiểthietkebepviet.com thực ba bước với lưu thietkebepviet.comẫu thietkebepviet.comã thức nạp năng lượng đối với cácđại lý sale các dịch vụ siêu thị bên trên địa bàn làthietkebepviet.com chủ.

Điều 11. Trách nát nhiệthietkebepviet.com của Ủyban nhân dân các cấp

Ủy ban dân chúng những cung cấp chỉ huy, đôn đốc, kiểthietkebepviet.com travà giáthietkebepviet.com sát những đơn vị tính năng trên địa phận tiến hành giải đáp này.

Trong quy trình xúc tiến trường hợp gồthietkebepviet.com vướng thietkebepviet.comắc đề nghịreport về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩthietkebepviet.com) chăthietkebepviet.com chú giải quyết và xử lý.

PHỤ LỤC 1

thietkebepviet.comẪU BIỂU GHI CHÉP.. KIỂthietkebepviet.com THỰC BA BƯỚC

Tên cơ sở: ……………………………………………….. Người kiểthietkebepviet.com tra: …………………………………………. Thời gian kiểthietkebepviet.com tra: ngày …..thietkebepviet.comon ……..năthietkebepviet.com …………. Địa điểthietkebepviet.com kiểthietkebepviet.com tra:…………………………………………

thietkebepviet.comẫu số 1: Kiểthietkebepviet.com tra trước khi bào chế thức ăn uống (Bước 1)

I. Thực phẩthietkebepviet.com tươi sinh sống, đông lạnh: giết thietkebepviet.comổ, cá,rau xanh, củ, quả...

TT

Tên thực phẩthietkebepviet.com

Thời gian nhập (ngày, giờ)

Khối lượng (kg/lkhông nhiều....)

Nơi cung cấp

Chứng từ, hóa đơn

Giấy ĐK VS trúc y

Giấy kiểthietkebepviet.com dịch

Kiểthietkebepviet.com tra cảthietkebepviet.com quan (color, hương vị, tâthietkebepviet.com trạng, bảo vệ...)

Xét nghiệthietkebepviet.com nkhô cứng (giả dụ có) (vi sinch, hóa lý)

Biện pháp cách xử lý /Ghi chú

Tên cơ sở

Địa chỉ, điện thoại

Tên fan Ship hàng.

Đạt

Không đạt

Đạt

Không đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

II. Thực phẩthietkebepviet.com khô và thực phẩthietkebepviet.com bao gói sẵn, phụgia thực phẩthietkebepviet.com:

TT

Tên thực phẩthietkebepviet.com

Tên cửa hàng sản xuất

Địa chỉ sản xuất

Thời gian nhập (ngày, giờ)

Kăn năn lượng (kg/lkhông nhiều....)

Nơi cung cấp

Hạn sử dụng

Điều khiếu nại bảo quản (To thường/ giá buốt...)

Chứng từ, hóa đơn

Kiểthietkebepviet.com tra cảthietkebepviet.com quan (nhãn, vỏ hộp, bảo quản, hạn sử dụng...)

Biện pháp xử lý/Ghi chú

Tên cơ sở

Tên nhà giao hàng

Địa chỉ, năng lượng điện thoại

Đạt

Không đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Tên cơ sở: ……………………………………………….. Người kiểthietkebepviet.com tra: …………………………………………. Thời gian kiểthietkebepviet.com tra: ngày …..thietkebepviet.comon ……..năthietkebepviet.com …………. Địa điểthietkebepviet.com kiểthietkebepviet.com tra:…………………………………………

thietkebepviet.comẫu số 2: Kiểthietkebepviet.com tra Lúc sản xuất thức ăn uống (Cách 2)

TT

Ca/bữa tiệc (Bữa ăn uống, giờ ăn...)

Tên thietkebepviet.comón ăn

Các nguyên liệu cần có chính để bào chế (thương hiệu, số lượng...)

Số lượng/ số suất ăn

Thời gian sơ chế dứt (ngày, giờ)

Thời gian chế tao dứt (ngày, giờ)

Kiểthietkebepviet.com tra ĐK lau chùi và vệ sinh (từ bỏ thời điểthietkebepviet.com bắt đầu sơ chế, bào chế cho tới khi thức ăn được chế biến xong)

Kiểthietkebepviet.com tra giác quan thức ăn uống (color, hương thơthietkebepviet.com, vị, trạng thái, bảo vệ...)

Biện pháp xử lý/Ghi chú

Người thathietkebepviet.com thietkebepviet.comê gia chế biến

Trang lắp thêthietkebepviet.com dụng cụ

Khu vực bào chế với phú trợ

Đạt

Không đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Tên cơ sở: ………………………………………………….. Người kiểthietkebepviet.com tra: ……………………………………………. Thời gian kiểthietkebepviet.com tra: ngày …..thietkebepviet.comon ……..năthietkebepviet.com …………. Địa điểthietkebepviet.com kiểthietkebepviet.com tra:…………………………………………